fbpx

Abipagar

  • põhihariduse nõudeta
  • 1 a

Abipagar töötab meeldiva saialõhna keskel pagari juhendamisel ja aitab kaasa pirukate, saiakeste, leiva-saia ja küpsiste küpsetamisele. Tartu Kutsehariduskeskuse meistrite käe all õpivad abipagarid selgeks kõik nipid, mis aitavad saia ja leiva lauale tuua.  Sarnaselt pagarile eeldab ka abipagari amet varast ärkamist, soovi teistega koos töötada, oskust jaotada oma tähelepanu korraga mitme töölõigu vahel ja kiiret reageerimist. Tore abipagar on sõbralik, virk ja tugev, sest töö eeldab ka füüsilist jõudu ja vastupidavust.
Abipagari eriala on mõeldud ainult HEV õpilastele. Peale kooli vastuvõtmist saab pikendada õppeaega 0,5 aasta võrra, s t abipagari õppeaeg on 1,5 aastat.

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused
Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud abipagar: 
tunneb tooraineid ja oskab neid ettevalmistada;
valmistab juhendamisel lihtpagari- ja valikpagaritooteid;
külmutab, pakendab ja ladustab valmistooteid;
järgib toiduhügieeni- ja tööohutusnõudeid;
teeb puhastus- ja koristustöid;
töötab keskkonda säästvalt;
osaleb meeskonna töös;
mõistab loetud tekste ning väljendab ennast eesti keeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult arvuti algtasemel kasutajana;
väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed.
Õppekava on kohandatud hariduslike erivajadustega õppijatele, kes kooli lõpetamiseks ei pea abipagari kutseeksamit sooritama, vaid lõpetavad õpingud koolieksamiga.
Praktikavõimalus
Tartu Kutsehariduskeskuse abipagari õppekavas on 8 õppenädalat ettevõttepraktikat.
Abipagareid ootavad praktikale pagaritööstused ja kaupluste küpsetuskojad.
Hea teada!
Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
Õppetöö ja praktiline tegevus toimub Kopli 1 A-korpuses.
Praktiline töö toimub pagar-kondiitri õppetöökojas algusega kell 7.00
Eelised tööturul
Pagarid eelistavad enda kõrvale erialaste teadmiste ja oskustega abipagareid.
Tartu Kutseharidukeskuse abipagari eriala lõpetajale on kindlustatud:
Kindel töö ja valikuvõimalused:
pagaritööstustes,
pagariärides,
kohvikutes,
leiva-saiapoodides,
restoranides,
ostukeskuste küpsetusosakondades
Karjäärivõimalused: põhihariduse omandanud õpihimulised abipagarid jätkavad järgmise taseme kutseõpinguid pagari erialal.
Õpi edasi
Edasiõppimise võimalusi pakuvad:
Kutsehariduse tasemel:
Tartu Kutsehariduskeskus
Pagar
Abikokk
Märkad veebilehel vigu?