fbpx

Automaaler

 • põhihariduse baasil
 • 3 a

Loominguline ja osav automaaler teostab veatult nii soliidse ametiauto värviparandused kui pöörase poissmeheauto visuaalsed efektid. Tartu Kutsehariduskeskuse õppetöökodades saadud praktiline vilumus autode värvimisel ja keretööde tehnoloogiate tundmine võimaldab automaalritel neid oskusi kasutada igas olukorras ja vastavalt vajadusele. Noorele automaalrile tuleb kasuks tehniline taip ja positiivne suhtumine meeskonnatöösse.

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega automaaler:

 • tunneb kõiki keretööde etappe ja ettevalmistustöid, mis on seotud auto värvimisega;
 • oskab eemaldada auto detaile, korrosiooni ja värvidefekte;
 • teab, kuidas segada värve ja autot perfektselt värvida;
 • kasutab võimalust õppida valikainetena juurde keevitus-, klaasi- ja plastitööde oskusi;
 • on sooritanud õpingute lõppedes automaalri 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Vaata automaalrite ja autokeretehnikute koos tehtud koolitöid

Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse autotehnik läbib kaks praktikat: algtõdede kinnistamiseks I kursusel
10-nädalane vaatluspraktika ja II kursusel 10-nädalane tööpraktika ettevõttes. Õpihimulisematele automaalritele on loodud võimalused käia välispraktikal.

Hea teada!

 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Eesti automaalrid on väga hinnatud nii kodu- kui välismaal.

Tartu Kutseharidukeskuse automaalri eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused mitmes valdkonnas:
  • automaalri töökodades;
  • autoesindustes;
  • tööstus- ja tehnoloogiaettevõtetes;
  • autotehastes välismaal.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: andekad automaalrid on hoitud ja nõutud. Ettevõtlikud loovad oma töökoja või pakuvad oma teenuseid ettevõtjana.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Sõiduautotehnik;
   • Autokeretehnik (Sõidukite kere- ja värvitööde meister 5. taseme jätkuõppes)
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
   • Autotehnika
Märkad veebilehel vigu?