fbpx

Bürootöö

 • põhihariduse baasil
 • Koolipõhine õpe
 • 3 a

Bürootöötaja on ettevõtte hea haldjas, kes tagab kontoritöö sujuva ja meeldiva toimimise. Ta on alati kohal, kui tema abi vajatakse, toetades klienditeenindust ja dokumenditööd, pakkudes tehnilist tuge, korraldades olmetegevusi ja teenindades ametikohtumisi. Tartu Kutsehariduskeskuse kogenud õpetajad ootavad õppima hea suhtlemisoskusega noori, kes julgevad küsimusi esitada ja end väljendada nii eesti- kui võõrkeeles. Tulevasele bürootöötajale tuleb kasuks planeerimisoskus, süsteemitaju, pingetaluvus, esinduslikkus ja korrektsus.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
 • Test
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega bürootöötaja:

 • oskab dokumenteerida ja dokumente hallata;
 • tunneb arhiivitöö korraldamise põhimõtteid;
 • omab vajalikke teadmisi bürootöö korraldamisest ja bürooteenindusest;
 • on sooritanud õpingute lõpus bürootöötaja 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse bürootöötaja erialal on praktika sooritamiseks kooli praktikabaasides palju võimalusi. 20-õppenädalane ettevõttepraktika sooritatakse II ja III kursusel, millest 12 nädalat on bürootöötaja praktika ja 8 nädalat arhiivikorrastaja praktika.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides
  ning -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Tööandjad eelistavad erialase kogemusega ja firma õhkkonda sobivaid töötajaid. Kutseharidus võimaldab leida ideaalseid bürootöötaid, kellel on värskelt omandatud oskused ja kogemused ning kõik eeldused sujuvalt ettevõtte toimetustesse sulanduda.

Tartu Kutseharidukeskuse bürootöötaja eriala lõpetajat ootab:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • sekretärina,
  • büroo assistendina,
  • referendina.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Tublit bürootöötajat märgatakse. Ettevõtte laienedes või vaba ametikoha tekkimisel pakutakse talle suure tõenäosusega sekretäri, müügiassistendi, projektijuhi assistendi vm ametikohta. Alati tasub ka ise aktiivne olla ja edasiõppimise võimalusi kasutada, nt sekretäri või juhiabi erialal. Paljud edukad keskastme juhid ja oma ettevõtte asutajad on oma karjääri alustanud just bürootööga.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Märkad veebilehel vigu?