fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ehituskool

Keskhariduse baasil | Sessioonõpe | 6 k

Puidutööstus kasutab üha sagedamini kõrgtehnoloogilisi arvutijuhitavaid CNC- (Computer Numerical Control) töötlemiskeskuseid ja nõudlus nendega töötavate spetsialistide järele on väga suur.

Tartu Kutsehariduskeskuse meistrite juhendamisel õpitakse kaasaegsetes õppetöökodades kasutama CNC- puurimis- ja freesimispinki ning teisi arvutijuhitavaid seadmeid, millega on võimalik teha kiiresti keerulist, lihtsat ja kunstipärast puidutöötlust.

Masinaid ja uut tehnoloogiat armastavale inimesele on töö põnev ja vaheldusrikas ning üle keskmise tasuv. Kasuks tuleb matemaatiline mõtlemine, loogika, tugev ruumitaju ja liigutuste täpsus. Õppekava on paindlik ja võimaldab ka kohapealset õpet ettevõttes.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega CNC-töötlemiskeskuse operaator:

 • valdab CNC- (arvutijuhitava) puurimis- ja freesimispingi tööprotsessi;
 • omab vajalikke teadmisi ka teiste arvutijuhitavate seadmete kasutamiseks;
 • teab ettevalmistatud masintöötlemise programme, oskab neid valida ja käivitada;
 • tunneb lõikureid ja seadme põhiosasid ja oskab neid kontrollida ning seadistada;
 • saab iseseisvalt hakkama masina hooldustöödega;
 • tunneb materjalide eripära ja oskab neid töödelda;
 • oskab lugeda ja koostada jooniseid joonestustarkvaras AutoCAD;
 • suudab detaile seadmes töödelda ja joonise või näidise järgi valmistada;
 • valdab erialast inglise keelt;
 • tunneb tööohutust ja esmaabi;
 • sooritab õpingute lõpus CNC-töötlemiskeskuse operaatori 4. taseme kutseeksami.

Tartu Kutsehariduskeskuse CNC-töötlemiskeskuse operaatori eriala õpilane läbib õppetöö jooksul
5 nädalat ettevõttepraktikat, mille käigus kasutab CNC-töötluspinkidel erinevaid materjale.

Praktikaettevõttena on meie parimaid koostööpartnereid AS Tiksoja Puidugrupp.
Tartu Kutsehariduskeskuse koostööpartnerite ettevõtted asuvad nii Eestis kui välisriikides, tänu millele on tublimatel võimalik sooritada praktika soovi korral ka välismaal.

Hea teada!

 • Eesti puidutööstuse palgatase on keskmisest kõrgem.
 •  Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 •  Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 •  Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 •  Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Seoses üha suurema automatiseerimisega puidutööstuses suureneb lähiaastatel mitmekordselt ka vajadus CNC-töötlemiskeskuse operaatorite järele. Väljaõppinud spetsialiste ootavad mitmed pakkumised juba õppima asudes. Tuleb vaid endale sobivaim välja valida.

Tartu Kutseharidukeskuse CNC-töötlemiskeskuse operaatori eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • puidutööstus,
  • mööblitööstus,
  • väikelaevaehitusega seotud ettevõtted.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Laiemad teadmised arvutijuhitavatest seadmetest võimaldavad spetsialiseeruda erinevatele masinatele. Õpihimulisel puutööhuvilisel tasub edasi õppida tisleri erialal ja saada oma ala mitmekülgseks kõrgelt hinnatud meistriks. Tehnoloogiahuvilisel tasub kaaluda inseneriõpinguid kõrgkoolis.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Tisler
   • Erinevad täiskasvanute koolitused
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
   • Puidutöötlemise tehnoloogia
  • Tallinna Tehnikaülikool
   • Materjalitehnoloogia