fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ehituskool

Põhihariduse baasil | 3 a

Ehitusviimistlejal on kätt ja silma, et sobitada kokku erinevat tüüpi värvid ja materjalid, peita ehitusöö vead ja muuta sisekujundus laitmatuks. Tartu Kutsehariduskeskuses õpetavad tuleviku ehitusviimistlejaid oma ala spetsialistid, kes on kursis kõigi uute trendide ja tehnoloogiatega. Siin õpitakse nobedat pahteldamist, täpset tapeetimist, maitsekat värvimist ja plaatimist ning viimistlustehnikaid. Kasuks tuleb mõtteviis: „Mis kehvasti, see uuesti!” ja püsivus seda ikka ja jälle korrata, kuni tulemusega võib rahule jääda.

 

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud ehitusviimistleja:

 • oskab lugeda tehnilisi jooniseid ja sisekujundaja kavandeid;
 • tunneb materjalide ja aluspindade eripära;
 • oskab teha tasandustöid, pindasid ette valmistada ja viia läbi dekoratiivkrohvitöid;
 • valdab kõiki maalritöid: värvi pealekandmine või pihustamine; lakkimine,
  puidukaitsevahendite pealekandmine;
 • tunneb ka keerukamaid tapeetimise tehnoloogiaid ja oskab paigaldada kõiki (seina)kattematerjale (tapeet, tekstiil, vaipkate jms). Mõõdab, kleebib, paigaldab ruumide seintele, lagedele, põrandatele.
 • teostab plaatimistöid, oskab pindasid ette valmistada, plaate kokku sobitada, paigaldada ja
  vuukida;
 • teab, kuidas valmistada niiskus- ja veetõkkeid;
 • käsitseb tööks vajalikke vahendeid ja elektritööriistu;
 • tunneb ohutustehnikat ja ergonoomilisi töövõtteid ning teab kuidas säästa ennast ja keskkonda;
 • on sooritanud õpingute lõpus omal valikul kas maalri või plaatija 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Tartu Kutsehariduskeskuse ehitusviimistluse õppekavas on:

 • I kursusel 10 nädalat koolipraktikat,
 • II kursusel 5 nädalat koolipraktikat ja 15 nädalat ettevõttepraktikat,
 • III kursuse 5 nädalat koolipraktikat ja 10 nädalat ettevõttepraktikat.

Praktika sooritatakse erinevates viimistlusettevõtetes, kes panustatavad märkimisväärselt ehitusviimistleja tööoskuste arengusse. Parimad tuleviku ehitusviimistlejad saavad huvi korral võimaluse praktiseerida välismaal ja täiendada oma teadmisi vahetusõpilasena.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Ehitusviimistlejaid vajavad nii väiksemad kui suuremad ehitusettevõtted. Väljaõppinud spetsialistid, kes oskavad kõiki töid, mis on seotud värvimise, rullmaterjalide paigalduse ja plaatimisega, on väga nõutud ja tööd on rohkem, kui jõuab kohe ära teha. Tuleb vaid endale parim pakkumine välja valida.

Tartu Kutseharidukeskuse ehitusviimistluse eriala lõpetajale on kindlustatud:

* Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:

 • ehitusettevõtted,
 • kinnisvarahooldusettevõtted,
 • siseviimistlusmaterjalide ja värvide müügiga seotud ettevõtted.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: parimaid ehitusviimistlejaid märgatakse ja nendest saavad viimistlustööde meistrid, järelevaatajad, inspektorid ja instruktorid. Ettevõtlikumad loovad oskuste paremaks pakkumiseks oma ettevõtte. Ehitusviimistluses toimub kogu aeg tehnoloogiate uuendamine ja hinnatud ehitusviimistlejatel tasub oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendada. Peenema töö huvilistel tasub kaaluda edasiõppimist ja kõrghariduse omandamist restauraatori erialal.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Erinevad täiskasvanute koolitused
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tartu Kõrgem Kunstikool
   • Mööblidisain ja restaureerimine
  • Eesti Kunstiakadeemia
   • Muinsuskaitse ja konserveerimine