fbpx

Giid

 • keskhariduse baasil
 • Sessioonõpe
 • 2 a

Giid loob väliskülalistele mulje nii meie riigist kui turismiettevõttest, mistõttu on tööandjatel giididele kõrged nõudmised. Häid giide ja reisijuhte otsitakse alati. 

Tartu Kutsehariduskeskuses õpivad giidid läbi viima erinevaid ekskursioone ja tutvustama Eesti vaatamisväärsusi parimal võimalikul moel. Praktilise kogemusega õpetajate juhendamisel vaheldub teooria kultuurilooliste õppereiside ja matkadega Eestimaa erinevatesse paikadesse.

Hea giid naudib esinemist ja tänu tema teadmistele, heale mälule ja jutustamisoskusele naudivad seda ka kuulajad. Turistide teenindamine eeldab head suhtlemisvõimet, kultuurierinevustega arvestamist, tööeetikat ja korrektsust. Giidile, kes end oma valdkonnas pidevalt täiendab, ei muutu töö kunagi rutiiniks.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud giid:

 • võib töötada giidi või reisijuhina;
 • tunneb reisimise, vaba aja veetmise ja turismimajanduse aluseid, terminoloogiat ja seaduseid;
 • oskab iseseisvalt hankida kutsealast teavet ja seda kasutada;
 • valdab töös kasutatavaid tehnilisi vahendeid ja oskab läbi viia eri tüüpi ekskursioone;
 • omab teadmisi kommunikatsioonist ja turundusest;
 • tunneb suhtlemispsühholoogiat ja klienditeeninduse peensusi;
 • valdab inglise, saksa ja soome keelt;
 • on saanud ettevalmistuse, et  sooritada õpingute lõpus giidi 5. taseme kutseeksami spetsialiseerumisega kas kultuuri- või loodusgiid.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse giidi eriala õpilastel on kaks praktikaperioodi –  kuni 6 nädalat esimesel kursusel ja kuni 6 nädalat teisel kursusel. Kokku moodustab praktika viiendiku õppekavast. Praktika käigus kinnistatakse koolis õpitud teoreetilised teadmised.
Parimad koostööpartnerid on SA Tartumaa Turism, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Mänguasjamuuseum ja Teatri Kodu.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Turismierialade praktikabaasideks on vaba-aja ja  turismiettevõtted. Lisaks on loodud palju võimalusi
  rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks ja välispraktikaks.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Giid loob väliskülalistele mulje nii meie riigist kui turismiettevõttest, mistõttu on tööandjatel giididele kõrged nõudmised. Häid giide ja reisijuhte otsitakse alati. 

Tartu Kutseharidukeskuse giidi eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel ja liikuv töö ning valikuvõimalused:
  • turismiarendusorganisatsioonides,
  • turismi- ja puhkekeskustes,
  • muuseumides,
  • looduskeskustes,
  • turismiettevõtetes,
  • bussi-, lennu-, rongi- ja laevafirmades
  • iseenda tööandjaks.
 • Karjäärivõimalused: Ettevõtlikud giidid võivad olla seotud mitme turismiobjekti või -teenusega ja asutada giiditeenuste paremaks pakkumiseks oma ettevõtte. Giidi tööd on võimalik kombineerida ka muu tööalase tegevusega. Paljud giidid on filoloogid ja õpetajad, kes pakuvad oma teenust turismi kõrghooaegadel.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad

 • Kutsehariduse tasemel:
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
   • Turismi- ja hotelliettevõtlus
  • Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž

Ettevõtlus ja elamusmajandus 

  • Eesti Maaülikool
Märkad veebilehel vigu?