fbpx

Giid (jätkuõpe)

 • keskhariduse baasil
 • 6 k

Tartu Kutsehariduskeskuses õpivad giidid läbi viima erinevaid ekskursioone ja tutvustama Eesti vaatamisväärsusi parimal võimalikul moel. Praktilise kogemusega õpetajate juhendamisel vaheldub teooria õppereiside ja matkadega Eestimaa erinevatesse paikadesse. Hea giid naudib esinemist ja tänu tema teadmistele, heale mälule ja jutustamisoskusele naudivad seda ka kuulajad. Turistide teenindamine eeldab head suhtlemisvõimet, kultuurierinevustega arvestamist, tööeetikat ja korrektsust. Giidile, kes end oma valdkonnas pidevalt täiendab, ei muutu töö kunagi rutiiniks.

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud giid:

 • võib töötada giidi või reisisaatjana;
 • tunneb reisimise, vaba aja veetmise ja turismimajanduse aluseid, terminoloogiat ja seaduseid;
 • oskab iseseisvalt hankida kutsealast teavet ja seda kasutada;
 • valdab töös kasutatavaid tehnilisi vahendeid ja oskab läbi viia eri tüüpi ekskursioone;
 • omab teadmisi kommunikatsioonist ja turundusest;
 • tunneb suhtlemispsühholoogiat ja klienditeeninduse peensusi;
 • valdab inglise, saksa ja soome keelt;
 • on saanud ettevalmistuse sooritada õpingute lõpus giidi 5. taseme kutseeksam ja piirkondlik
  atestatsiooni.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse giidi eriala õpilased sooritavad 1. kursusel 7,5 nädalat reisisaatjapraktikat ja 2. kursusel 7,5 nädalat giidipraktikat.
Parimad koostööpartnerid on SA Tartumaa Turism, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Mänguasjamuuseum ja Teatri Kodu.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Turismierialade praktikabaasideks on vaba-aja turismiettevõtted. Lisaks on loodud palju võimalusi
  rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks ja välispraktikaks.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Giid loob väliskülalistele mulje nii meie riigist kui turismiettevõttest, mistõttu on tööandjatel giididele kõrged nõudmised. Häid giide ja reisijuhte otsitakse alati.

Tartu Kutseharidukeskuse giidi eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel ja liikuv töö ning valikuvõimalused:
  • turismiarendusorganisatsioonides,
  • turismi- ja puhkekeskustes,
  • muuseumides,
  • looduskeskustes,
  • turismiettevõtetes,
  • bussi-, lennu-, rongi- ja laevafirmades.
 • Karjäärivõimalused: Ettevõtlikud giidid võivad olla seotud mitme turismiobjekti või -teenusega ja asutada giiditeenuste paremaks pakkumiseks oma ettevõtte.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Turismiettevõtte juhtimine (sessioonõpe)
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
   • Turismi- ja hotelliettevõtlus
  • Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž
   • Ettevõtlus ja elamusmajandus / väikeettevõtlus
Märkad veebilehel vigu?