Vastuvõtu ja majapidamistööde korraldus

 • 6 k
 • keskhariduse baasil
 • Sessioonõpe

Turismi- ja hotellindus on kasvav ja arenev teenindusvaldkond, kus vajatakse kõrgel tasemel spetsialiste. Hotelli vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldaja tagab meeldiv külastuskogemuse kõigile klientidele nende vastuvõtust ärasaatmiseni. Töö on vaheldusrikas: saab suhelda rahvusvahelisel tasemel, müüa ettevõtte teenuseid, tutvustada piirkonna vaatamisväärsusi, organiseerida majapidamistöid, teenindust, arveldamist ja aruandlust ning vajadusel kõikjal ise käed külge lüüa. Tartu Kutsehariduskeskuse praktikutest õpetajad annavad oma parimad kutseteadmised edasi majutusalal töötanud või õppinud tulevastele spetsialistidele. Kasuks tuleb sorav võõrkeeleoskus, seltskondlik vaim ja teiste kaasamisvõime.

Karjäärinõustaja

Helen Johanson

7361863

helen.johanson@khk.ee

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
 • Töökogemus või erialane haridus sarnasel erialal
ASU ÕPPIMA

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega vastuvõtu- ja majapidamistööde
korraldaja:

 • tunneb majutusettevõtte poolt pakutavaid teenuseid ja teostab nende nõuandlikku müüki;
 • koostab kliendi ootustele ja vajadustele vastava paketi või pakkumise;
 • omab vajalikke teadmisi reserveerimisest ja sisse- ning väljaregistreerimisest;
 • arveldab erinevate maksevahenditega;
 • valdab majutusstatistika pidamise põhimõtteid ja teab kuidas teha aruandeid;
 • oskab organiseerida saabujate tubade ettevalmistamist;
 • oskab planeerida, juhendada ja juhtida majapidamistöid;
 • oskab alustada, hoida ja lõpetada meeldivalt kliendikontakti ning analüüsida tagasisidet;
 • oskab planeerida ja organiseerida ürituste ja sündmuste korraldamist;
 • tunneb teenindusetiketti ja erineva kultuuritaustaga klientide teenindamise erisusi;
 • on sooritanud õpingute lõpus hotelliteeninduse spetsialisti 5. taseme kutseeksami vastuvõtu- ja majapidamistööde oskuste osa.

Tartu Kutsehariduskeskuse vastuvõtu- ja majapidamistööde korralduse õpe sisaldab praktikat, mille käigus omandab õppija praktilised oskused kolmes teemavaldkonnas:

 • Majapidamistööde korraldamisel;
 • Vastuvõtutöö korraldamisel;
 • Ürituste ja sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli uute karjäärivõimalustega kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö tänapäevastes õppeklassides ja õppehotellis
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Rahvusvahelist teenindust pakkuvad hotellid ja majutusasutused eelistavad töökogemusega ja tänapäevaste kutseoskustega koolitatud töötajaid, kelle pädevusele saab kindel olla.

Tartu Kutsehariduskeskuse vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

Põnev ja rutiinivaba töö:

 • suurtes ja väiksemates majutusettevõtetes;
 • maaturismiettevõtetes;
 • sündmusi ja koosolekuid korraldavates ettevõtetes

Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Karjäärivõimalused:

 • võimekatest keskastmejuhtidest kasvavad välja ettevõtte juhid ja juhatajad.
 • mitmekesine ja muutlik turismimajandus on soodne pinnas värsketele ideedele ja alustavatele ettevõtetele. Erialane haridus annab kindlustunde iseseisvateks turismiprojektide ja ettevõtlusega
  alustamiseks.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kõrghariduse tasemel:

 • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
  • Turismi- ja hotelliettevõtlus
 • Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž
  • Ettevõtlus ja elamusmajandus / väikeettevõtlus
 • Maaülikool
  • Loodusturism
 • Tallinna Ülikool
  • Rekreatsioonikorraldus
Märkad veebilehel vigu?