fbpx

UUS! IT-süsteemide nooremspetsialist

 • keskhariduse baasil
 • Sessioonõpe
 • 2 a

Kui soovid, et IT-vahendite kasutamine ja arvutivõrkude haldamine oleks sinu erialane kirjaoskus, siis on õige aeg sellel alal profiks õppida. Tartu Kutsehariduskeskuse päevakohase riist- ja tarkvarga arvutiklassides ning laborites saad tõhusa väljaõppe oma valdkonna spetsialistidelt, lisaks kaasatakse õppetöösse erialapraktikuid ettevõtetest. Oskuste omandamise käigus täieneb ka Sinu töökeeleoskus, sest kasutatavad lisaõppematerjalid on inglise keelsed.

IT-valdkonna kiire areng ja uued suunad eeldavad, et tunned teema vastu üle keskmise suurt huvi ja sinu soov oma oskusi pidevalt täiendada on iseenesest mõistetav. Kasuks tuleb kiire kohanemisvõime pidevalt vahelduvate uute ülesannetega, süvenemisvõime IT-probleemist heitunud inimeste kõrval, tehniline taip ja loogiline mõtlemine. Harjumus ise lahendusi leida, korrektsus ja kohusetunne annavad eelise valida tuleviku tööturu väljakutsetest parimad.

Õpe toimub sessioonidena igal neljapäeval ja reedel (täispikad päevad).

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
 • Test
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega IT-süsteemide nooremspetsialist:

 • teab, kuidas hoida töökorras organisatsiooni infotehnoloogilist taristut;
 • tunneb IT-süsteemide riistvara;
 • mõistab arvutivõrgu aluseid ja oskab rakendada võrguseadmeid;
 • haldab arvutivõrke ja võrguteenuseid;
 • haldab majutuskeskkonna riistvara ja klientseadmeid;
 • haldab Windows ja Linux/BSD-operatsioonisüsteeme;
 • tunneb skriptimisvahendeid ning automatiseerib võimalusel haldustegevusi;
 • toimetab pilveteenuste haldusega;
 • pakub kliendituge ja muudatuste tuge;
 • sooritab õpingute lõpus IT-süsteemide nooremspetsialisti 4. taseme kutseeksami;
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala praktika sooritatakse organisatsioonides ja ettevõtetes, kus on kasutusel erinevaid IT-süsteeme ja kasutajaliideseid. Õppija, kes juba töötab ettevõttes, saab oma teoreetilisi teadmisi kohe praktikas rakendada.

Praktika maht on esimesel kursusel  10 nädalat ja teisel kursusel 15 nädalat.

 

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli tänu uutele oskustele ka uute karjäärivõimalustega kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides ja -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Tartu Kutseharidukeskuse IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala lõpetajat ootab:

* Kindel töö, hea palk ja valikuvõimalused spetsialiseerumiseks väga erinevates valdkondades:

 • arvutitehnikuna,
 • klienditoetehnikuna (help desk),
 • kasutajatoe spetsialistina,
 • võrgutehnikuna,
 • võrguadministraatorina.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: Nutikad IT-süsteemide nooremspetsialistid saavutavad pideva enesetäiendamise ja töökogemuse käigus peagi tähelepanuväärseid töötulemusi ja liiguvad karjääriredelil edasi. Sõltumatuse eelistajad saavad end teostada IT-ettevõtjatena. Kuigi töö leiab tegijad üles sageli juba koolipingis, tasub jätkata õpinguid pidevalt arenevas valdkonnas.

Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad

Kutsehariduse tasemel:

* Tartu Kutsehariduskeskus, süsteemiadministraator

 

Kõrghariduse tasemel:

Märkad veebilehel vigu?