IT tugiisik

  • 1 a
  • põhihariduse baasil

Igapäevaseks tööks on IT-süsteemide tehnika kasutajatele toe pakkumine ning tehniliste küsimuste lahendamine kaughalduse teel ja nõustamine telefoni teel. IT tugiisiku töös on oluline täita mitmeid tööülesandeid samaaegselt. Valdkond on kiiresti arenev, mistõttu on vajalik pidev enesetäiendamine.

Töö nõuab vaimset pingutust.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Karjäärinõustaja

Helen Johanson

7361863

helen.johanson@khk.ee

Vastuvõtt on hetkel suletud!

  • IT-süsteemide lahenduste juurutamine, katsetamine, dokumentatsiooni koostamine;
  • kasutajatugi, teenuste osutamine ja infoturbe tagamine;
  • kasutab vajalikke suhtlemisoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid oma tööülesannete täitmisel;
  • on kliendisõbralik, hindab ülesande vastavust oma kompetentsidele ning käitub vastavalt olukorrale toetudes etteantud juhistele, tagab infovahetusel konfidentsiaalsuse, hoiab organisatsiooni mainet.

Praktikakohtadeks sobivad ettevõtted ja organisatsioonid, kus tegeletakse IT-süsteemide riistvara komplekteerimise, tarkvara uuenduste ja diagnostikaga ning arvutivõrkude haldamisega.


IT-tugiisik töötab iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus, järgides üksikasjalisi juhiseid. Ta võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina.


Valdkond on kiiresti arenev, mistõttu on vajalik pidev enesetäiendamine. Edasiõppimise võimalused erinevates kutseõppeasutustes It-Süsteemide nooremspetsialisti erialal.

Märkad veebilehel vigu?