fbpx

Kasutajakogemuse disaini nooremspetsialist

 • keskhariduse baasil
 • 2 a

Kasutajakogemuse disainer hoolitseb, et infosüsteeme, kodulehti, e-poodi või arvutirakendusi oleks klientidel mugav kasutada. Kliendi vaade ja front-end arendus on tihedas konkurentsis muutunud üha tähtsamaks eduteguriks ja seepärast vajatakse spetsialiste, kelles on ühendatud disaineri loovus, psühholoogi läbinägelikkus, programmeerija taiplikkus ja analüütiku süsteemsus.

Tartu Kutsehariduskeskus on IT-valdkonnas tunnustatud kogemustega õppeasutus. Moodsa riist- ja tarkvaraga varustatud arvutiklassides ning laborites õpetavad spetsialistidest oma ala tipud. Kuna kasutajakogemuse disaini valdkond eeldab erinevate valdkondade head tundmist, siis tehakse koostööd Tartu Kunstikooliga ja kaasatakse praktikuid töömaailmast.

Hea kasutajakogemuse disainer on süsteemne, hea suhtleja ning vajadusel ka läbirääkija, süstemaatiline ning suure empaatiavõimega, et kasutaja kogemust esiplaanile seada. Ta on innustunud ja alati valmis juurde õppima, sest valdkond areneb väga kiiresti.

1) Läbida eelnevalt veebikursus: “Make a website: https://www.codecademy.com/learn/make-a-website.” Motivatsioonikiri (motivatsioonikirja lõppu lisatakse codecademy kasutajanimi).
2) Soovituslik: E-porfoolio link
3) Vestlus: inglise keeles (osaliselt)

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega kasutajakogemuse disaini nooremspetsialist:

 • teab ja tunneb IT valdkonna aluseid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid;
 • mõistab front-end arenduse protsessi ja kasutajakogemuse disaini põhimõtteid;
 • tunneb kasutajakogemuse testimise võimalusi ning vahendeid;
 • tunneb suhtlemise ja psühholoogia aluseid ning seostab neid kasutajamugavuse spetsialisti tööga;
 • oskab dokumenteerida enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd;
 • on sooritanud õpingute lõpus kasutajakogemuse disaini nooremspetsialisti kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse kasutajakogemuse disaini nooremspetsialisti eriala praktika sooritatakse tarkvaraarenduse ja veebidisaini ettevõtetes nii Tartus kui üle Eesti. I kursusel on praktika periood 4 nädalat, teine õppeaasta koosnebki peamiselt valikõpingutest ja praktikast.
Meie head koostööpartnerid on Iglu OÜ ja Redwall OÜ.

Hea teada!

 •  Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 •  Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegses õppeklassides ja -laborites.
 •  Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

IT lahendusi võetakse kasutusele väga erinevates valdkondades. Praktiliselt kõik tegutsevad organisatsioonid ja ettevõtted kasutavad mõnda kasutajaliidest, veebilehte või infosüsteemi, Nõudlus kvaliteetse ja mugavalt kasutatava kasutajaliidese järgi kasvab, sest klientide rahulolu on oluline. Seetõttu kasvab ka kasutajakogemuse tähtsus ning vajadus oskustega spetsialistide järele.

Tartu Kutseharidukeskuse kasutajakogemuse disaini nooremspetsialisti eriala lõpetajat ootab:

 • Kindel töö, hea palk ja valikuvõimalused tarkvara arenduse või veebidisaini
  ettevõtetes;
 • Karjäärivõimalused: süsteemsetest ja mitmekülgsete teadmistega nooremspetsialistidest saavad pideva enesetäiendamise käigus peagi kasutuskogemuse disainerid, analüütikud, front-end arendajad, meeskondade juhid ja projektijuhid. Kuigi pidev iseseisev õppimine on antud erialal konkurentsis püsimise põhieeldus, tasub selle käigus omandada ka kõrgharidus, mis avab tulevikus otseteed oma unistuste ja eesmärkide elluviimiseks.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Kõrgem Kunstikool
Märkad veebilehel vigu?