Keevitaja

 • põhihariduse baasil
 • 3 a

Keevitaja on nagu metallirätsep, kes keevitusõmbluste abil metallitükid kokku sulatab ja uut väärtust loob. Sageli on materjalid hinnalised ning objektid elutähtsad, mistõttu läheb keevitaja töös vaja vastutava inseneri taipu, kiiret meistri kätt ja täpset kunstniku silma. Tartu Kutsehariduskeskuses omandavad tuleviku keevitajad kaasaegsete keevitusstimulaatoritega töötades oma ala meistrite juhendamisel kõik vajalikud teadmised uutest tehnoloogiatest, praktilised oskused ja keevitusviisid.

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega keevitaja:

 •  tunneb materjalide omadusi ja erinevaid kasutusvõimalusi;
 •  omab teadmisi mõõtetehnikast ja tolerantsidest;
 •  oskab keevitusseadmeid häälestada, kasutada ja hooldada;
 •  kasutab keevitus-, gaaslõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu
  ning muid abivahendeid;
 •  valdab erinevaid keevitusliike: elektri-, gaas-, poolautomaatne ja kaitsegaasis volframelektroodiga
  keevitus;
 •  loob metallkonstruktsioone, keevitab masinaosi, teeb keevisliiteid, järeltöötleb ja oskab tulemust
  kontrollida;
 •  saab aru tehnilisest joonisest ja dokumentatsioonist;
 •  suudab iseseisvalt tööd kavandada ja planeerida;
 •  on valmis meeskonnatööks;
 •  on sooritanud õpingute lõpus keevitaja kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse keevitaja eriala õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud
22 nädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: Hanza, Tarmetec, Torm Metall, Toci Metall, Haryi Metall OÜ jt.

Hea teada!

 •  Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 •  Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 •  Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 •  Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 •  Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Nõudlus kutsetunnistusega keevitajate järele on väga suur ja kasvab!

Tartu Kutseharidukeskuse keevitaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • metallitööstus (tooted ja konstruktsioonid),
  • masinatööstus,
  •  laevaehitus ja -remont,
  •  ehitus,
  •  energeetika,
  •  paigaldus-, hooldus- ja remonditööd.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused. Õpihimulisest ja võimekast keevitajast saab täiendõppe läbimisel
  keevitusinsener, kvaliteediinspektor, meister või tootmisüksuse juht. Ettevõtlikud keevitajad loovad teenuste paremaks pakkumiseks sageli oma ettevõtte.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool

KÜSI JULGESTI!


Helen Johanson
Karjäärinõustaja
7361863
helen.johanson@khk.ee

KÜSI NÕU!

Märkad veebilehel vigu?