fbpx

Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja)

 • põhihariduse baasil
 • 1 a

Keevitaja on nagu metallirätsep, kes keevitusõmbluste abil metallitükid kokku sulatab ja nii uut väärtust loob. Keevitajate oskusi vajatakse metalli- ja masinatööstuse ettevõtetes, ehitustel, autotöökodades ning koguni maa all ja vee peal!  Tartu Kutsehariduskeskuses omandavad keevitajad kaasaegsete keevitusstimulaatoritega töötades oma ala meistrite juhendamisel kõik vajalikud teadmised uutest tehnoloogiatest, praktilised oskused ja enam levinud poolautomaatkeevitusviisid. Kasuks tulevad tehniline taip, täpsus, vastutustunne ja ohutaju.

Loe lähemalt SIIT

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega poolautomaatkeevitaja:
• tunneb materjalide omadusi ja erinevaid kasutusvõimalusi;
• omab teadmisi mõõtetehnikast ja tolerantsidest;
• oskab keevitusseadmeid häälestada, kasutada ja hooldada;
• kasutab keevitus-, gaaslõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu
ning muid abivahendeid;
• tunneb erinevaid MIG/MAG-keevitusmeetodeid ja -tehnikaid ehk keevitamist inertgaasi (argoon,
heelium) ja aktiivgaasi (süsihappegaas ja segud teiste gaasidega) keskkonnas;
• loob metallkonstruktsioone, keevitab masinaosi, teeb keevisliiteid, järeltöötleb ja oskab tulemust
kontrollida;
• saab aru tehnilisest joonisest ja dokumentatsioonist;
• valmistab detaili/koostu vastavalt WPS- tehnoloogilise kaardi tööjoonisele kasutades nurk- ja
põkkõmblusi, käsikaarkeevitamist ja detailide järeltöötlemist;
• suudab iseseisvalt tööd kavandada ja planeerida;
• on valmis meeskonnatööks;
• sooritab õpingute lõppedes poolautomaatkeevitaja 4. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse poolautomaatkeevitaja eriala õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud 10 nädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: Hanza, Tarmetec, Torm Metall, Toci Metall, Harry Metall OÜ jt.

Hea teada!

 •  Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 •  Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 •  Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 •  Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 •  Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Nõudlus kutsetunnistusega poolautomaatkeevitajate järele on väga suur ja kasvab!

Eelised tööturul

Tartu Kutseharidukeskuse poolautomaatkeevitaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  •  metallitööstus (tooted ja konstruktsioonid),
  •  masinatööstus,
  •  laevaehitus ja -remont,
  •  ehitus,
  •  energeetika,
  •  paigaldus-, hooldus- ja remonditööd.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused. Õpihimulisest ja võimekast poolautomaatkeevitajast saab täiendõppe läbimisel keevitaja ja sealt edasi keevitusinsener, kvaliteediinspektor, meister või tootmisüksuse juht. Ettevõtlikud keevitajad loovad teenuste paremaks pakkumiseks sageli oma ettevõtte.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel
  • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Kõrghariduse tasemel
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
Märkad veebilehel vigu?