fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ehituskool

Põhihariduse baasil | 3 a

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja tunneb kõiki peamisi üldehituse müüriladumise viise ja materjale ning oskab ise teha ja jooniste järgi koostada väga erinevaid raketisi (ajutised püsiehitise toestused ja betoonivaluvormid). Kasuks tuleb tehniline taip ja täpne silm ning hea füüsiline vorm. Tartu Kutsehariduskeskuses õpivad tuleviku ehitajad oma ala kogenud meistrite juhendamisel, kellel on edasi anda palju praktilisi kogemusi ja kes on alati kursis kõigi uute ehitusturu materjalide ja tehnoloogiatega.

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja:

 • oskab ehitada ja remontida erinevatest materjalidest: looduskividest, õõnestellistest,
  ehitusplokkidest seinu, vaheseinu, kaminaid ning korstnaid, poste, võlve jms;
 • teab, kuidas püstitada tellinguid ja ehitada või monteerida raketisi;
 • teeb betoon- ja raudbetoonkonstruktsioone;
 • tunneb seinteavade silendamise kunsti;
 • oskab lugeda tehnilisi jooniseid;
 • on sooritanud õpingute lõppedes müürsepa 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Tartu Kutsehariduskeskuse kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala õpilane läbib õppetöö käigus põhjaliku praktika: I kursusel 15 nädalat koolipraktikat, II kursusel 15 nädalat ettevõttepraktikat ja III kursusel 10 nädalat ettevõttepraktikat. Kooli praktikabaasideks on üldehitusfirmad nii Eestis kui välismaal. Tublid õppurid, kellel on tugev algteadmiste põhi ja kätte õpitud tööriistade käsitsemise oskus, saavad soovi korral teostada osa praktikast välisriikides.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja
  ehituslaborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Kvaliteetset tööd teha oskavad väljaõppega üldehitajad on ehitusturul väga nõutud.

Tartu Kutseharidukeskuse kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • ehitusettevõtted,
  • remondiettevõtted,
  • kinnisvarahooldusettevõtted.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Parimad oskustöölised spetsialiseeruvad rohkem oskusi nõudvale tegevusalale või ehitustehnikale: nt kaminameistriks või kindlat tüüpi plokk- või tellismüüri ladujaks ja kujunevad seeläbi oma valdkonna hinnatud meistriteks. Suurema organiseerimisvõimega müürseppadest kasvavad välja ehitusjuhid. Ettevõtlikud ehitusmeistrid loovad peagi oma ettevõtte, et enda ja ametikaaslaste oskusi paremini müüa. Õpihimulistel on ehitusvaldkonnas väga palju arengu- ja edasiõppimisvõimalusi.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kõrghariduse tasemel

 • Eesti Maaülikool
 •  Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemi
 •  Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž
 • Tallinna Tehnikaülikool