Kõnekeskuse klienditeenindaja

 • 1 a
 • keskhariduse baasil

Kõnekeskus pakub telefoni teel oma klientidele infot ja tuge või teostab müüki. Kõnekeskuse klienditeenindaja on ettevõtte visiitkaart ja teenuse pakkuja. Ta on asjatundlik konsultant, empaatiline kuulaja ja nõustaja. Erinevates firmades võivad klienditeenindajad täita erinevaid rolle alates nt tehnilise toe pakkumisest telekommunikatsioonifirmades kuni nõustamiseni turismiteenuse, vee-, soojuse ja keskkonnateenuste ostul.

Kõnekeskustes tuleb sageli teenindada erineva keele ja kultuuriga kliente. Seetõttu on väga oluline võõrkeeleoskus, et mõista kliendi täpset soovi, seda talle tagasi peegeldada.

Kõnekeskuse klienditeenindaja tähtsamad isikuomadused on soov suhelda, rahulikkus, kannatlikkus, infootsimise kiirus, korrektsus, hea keskendumisvõime ja oskus erinevate klientidega hea kontakt leida ja seda hoida.

Töö kõnekeskuses sobib hästi headele suhtlejatele, kellel on olemas varasem töökogemus välisriigist. Samuti on see hea võimalus töötada õpingute kõrvalt. Valmis tuleb olla töötamiseks graafiku alusel, mis tähendab, et aeg-ajalt võib tööaeg langeda õhtu või ööaega, või hoopis nädalavahetusse.

Karjäärinõustaja

Helen Johanson

7361863

helen.johanson@khk.ee

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuses õppe läbinud kõnekeskuse konsultant:

 • oskab suhelda erinevate ja erinevast kultuurist klientidega;
 • tuleb suhtlemisel toime oma emotsioonidega, oskab vältida läbipõlemist või leida abi stressi korral;
 • tunneb oma toodet või teenust, oskab jagada klientidele vajalikku teavet või kontakti ettevõttes konkreetse tegevuse eest vastutava töötajaga;
 • tunneb telefonimüügi protsessi;
 • oskab kaardistada klientide vajadusi ja võimalikke toote või teenuse lisandväärtust ning kasutab töös sobivaid müügitehnikaid;
 • mõistab oma vastutust meeskonnas ja hea teenuse osutamisel oskab kasutada kõnekeskuse tarkvara oma tegevuste dokumenteerimisel;
 • suhtleb vähemalt vene keeles tasemel B2 ja inglise keeles tasemel C1 ja kas saksa või soome keeles tasemel B2 ;
 • kasutab oma tööks vajalikke IKT- vahendeid spetsialisti tasemel;

Tartu Kutsehariduskeskuse kõnekeskuse konsultandi praktika moodustab kokku ligikaudu 13 nädalat kogu õppeajast. Praktikakohtadeks on ettevõtete kõnekeskused (infobürood, teabe-,
tellimuskeskused jne).


Tartu Kutsehariduskeskuse kõnekeskuse klienditeenindaja õppekava on koostatud koostöös tööandjatega ja annab vajaliku ettevalmistuse edukaks tööks kõnekeskuses. Tööle kandideerimisel on teada, et lõpetajal on olemas nii ettevalmistus tööks kui ka oskused, mis aitavad töötajal tulla toime telefonisuhtlusega seotud pingetega. Kõnekeskustes töötajatele makstakse üldjuhul kuupalka, aga on ka tunnipalga alusel töötavaid kõnekeskusi. Palga suurus võib sõltuda keeleoskuse tasemest, nõustatavate teenuste arvust ja keerukusest, tööaja kasutamise tõhususest ja korrektsusest ning klienditeenindusoskusest.

Lõpetajat ootab:

 • kindel töö kasvavas teenindusvaldkonnas
 • karjäärivõimalused organisatsioonides kui ka laiemalt teenindussektoris

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Tartu Kutsehariduskeskus
  • Müügikorraldaja
  • Müügiesindaja
  • E-kaubanduse spetsialist
 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
  • Kaubandusökonoomika
  • Ärijuhtimine
Märkad veebilehel vigu?