fbpx

Treial

 • põhihariduse baasil
 • Sessioonõpe
 • 1 aasta

Tartu Kutsehariduskeskuses käsijuhtimisega ehk konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötamise kunsti õppides omandatakse meistrite käe all peamised treiali, freesija ning lihvija oskused.
Õpitakse selgeks kohe praktikas rakendatavad teadmised ning valmistama täppisdetaile masina-, metalli- ja seadmetööstusele. Oma ala spetsialistile tuleb kasuks ohu- ja vastutustunne, loogika ning ruumiline kujutlusvõime.

Õpe toimub sessioonidena, iga nädala esmaspäeviti.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
 • Vanus vähemalt 18 aastat (õppima asumise ajaks)
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja:

 • oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ja jooniseid;
 •  tunneb materjalide eripära ja oskab neid töödelda;
 •  teab, kuidas valida, kasutada ja hooldada tööriistu;
 •  valdab lihtsamaid lukksepa töövõtteid metallitöödes;
 •  kasutab trei- frees- ja lihvimispinke;
 •  valmistab joonise või näidise järgi samasuguse detaili;
 •  on sooritanud õpingute lõpus konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja 3. taseme
  kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja eriala õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud 10 nädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: Hanza, Tarmetec, Harry Metall OÜ, OÜ Same jt.

Hea teada!

 •  Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 •  Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 •  Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
 •  Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Masina- ja metallitööstus on Eestis kiiresti arenev valdkond, kus vajadus erioskustega spetsialistide järele suureneb iga päevaga.

Tartu Kutseharidukeskuse konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 •  Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  •  metallitööstus,
  •  masinatööstus,
  •  metallitöödega seotud ettevõtted.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Laiemad teadmised metallitööstusest, seadmete tööpõhimõtetest ja materjalidest võimaldavad kiiresti arenevas tööstusharus ka isiklikus plaanis areneda. Lisaks oskustöölistele on suur vajadus erioskuste ja nn kuldsete kätega multitalentide järele, kes kohanevad kiiresti muutuvate olude ja uute masinatega. Kasuks tuleb spetsialiseerumine treialiks, freesijaks või lihvpinkidel töötajaks ning keskhariduse omandamine.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  Tartu Kutsehariduskeskus jt kutseõppeasutused

  • APJ (arvprogrammjuhtimisega) treipingil töötaja
Märkad veebilehel vigu?