fbpx

Koostelukksepp

 • põhihariduse nõudeta
 • Sessioonõpe
 • 1 a

Ükski keerulisem masin ega toode ei sõida maha otse tootmisliinilt, vaid selle paneb tehniliste jooniste järgi detailidest kokku ning seadistab töökorda koostelukksepp. Eelduseks on tugev tehniline taip, loogika, ruumi- ja kujunditaju ning oskus leida uusi lahendusi ja teha koostööd. Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud koostelukksepad on hinnatud masina-, seadme-, laevaehitus- jt tootmisettevõtetes, kus nende käe all valmivad tootmises kasutatavad tööriistad, abivahendid ning terviktooted.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
 • Vanus vähemalt 18 aastat (õppima asumise ajaks)
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega koostelukksepp:

 • oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ja jooniseid;
 • tunneb materjalide eripära;
 • teab mõõteriistade ja -seadmete tööpõhimõtteid;
 • oskab ettevalmistada toorikuid ja mõõta detaile;
 • mõistab pneumaatika (gaaside mehhaanilised omadused ja nende rakendamine) ning hüdraulika (vedeliku tasakaal ja liikumine) kasutamise põhimõtteid;
 • valdab keevitamise ja jootmistööde tehnoloogia põhioskusi;
 • omab praktilist kogemust metallitööpinkide kasutamisel puurimise, lihvimise, freesimise ja treimise alal.
 • on sooritanud õpingute lõpus koostelukksepa kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse koostelukksepa eriala õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud 23 nädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: Hanza, Tarmetec, Harry Metall OÜ, ARS Metall jt.

Hea teada!

 • Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Nõudlus kvalifitseeritud spetsialistide ja koostelukkseppade järele on suur!

Tartu Kutseharidukeskuse koostelukksepa eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • metallitööstus,
  • masina- ja seadmetööstus,
  • laevaehitus,
  • muud tööstusliinid.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: parimaid ja õpihimulisi koostelukkseppi ootavad väljakutsed ja eneseteostusvõimalused masinate jm toodete arendusprotsessides.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
Märkad veebilehel vigu?