Koostelukksepp

 • 1 a
 • põhihariduse nõudeta

Ükski keerulisem masin ega toode ei sõida maha otse tootmisliinilt, vaid selle paneb tehniliste jooniste järgi detailidest kokku ning seadistab töökorda koostelukksepp. Eelduseks on tugev tehniline taip, loogika, ruumi- ja kujunditaju ning oskus leida uusi lahendusi ja teha koostööd. Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud koostelukksepad on hinnatud masina-, seadme-, laevaehitus- jt tootmisettevõtetes, kus nende käe all valmivad tootmises kasutatavad tööriistad, abivahendid ning terviktooted.

Karjäärinõustaja

Helen Johanson

7361863

helen.johanson@khk.ee

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega koostelukksepp:

 • oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ja jooniseid;
 • tunneb materjalide eripära;
 • teab mõõteriistade ja -seadmete tööpõhimõtteid;
 • oskab ettevalmistada toorikuid ja mõõta detaile;
 • mõistab pneumaatika (gaaside mehhaanilised omadused ja nende rakendamine) ning hüdraulika (vedeliku tasakaal ja liikumine) kasutamise põhimõtteid;
 • valdab keevitamise ja jootmistööde tehnoloogia põhioskusi;
 • omab praktilist kogemust metallitööpinkide kasutamisel puurimise, lihvimise, freesimise ja treimise alal.
 • on sooritanud õpingute lõpus koostelukksepa kutseeksami.

Tartu Kutsehariduskeskuse koostelukksepa eriala õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud 23 nädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: Hanza, Tarmetec, Harry Metall OÜ, ARS Metall jt.

Hea teada!

 • Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Nõudlus kvalifitseeritud spetsialistide ja koostelukkseppade järele on suur!

Tartu Kutseharidukeskuse koostelukksepa eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • metallitööstus,
  • masina- ja seadmetööstus,
  • laevaehitus,
  • muud tööstusliinid.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: parimaid ja õpihimulisi koostelukkseppi ootavad väljakutsed ja eneseteostusvõimalused masinate jm toodete arendusprotsessides.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
Märkad veebilehel vigu?