fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ehituskool

Põhihariduse baasil | 1 a

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp on tulevikuspetsialist, kes viib ellu inseneride fantaasiad ja paneb energiatõhusate majade kütte-, ventilatsiooni-, jahutussüsteemid ning jääksoojuse omavahel koostööd tegema, osates tehnosüsteeme ehitada, parandada kui ka hooldada. Juba täna ja lähitulevikus väga nõutud amet eeldab päev-päevalt intelligentsemaks muutuvate majade seadmete põhjalikku tundma õppimist ning üle keskmise tehnilist taipu.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Vastuvõtt on hetkel suletud!

 

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp:

tunneb erinevaid kütte- ja jahutussüsteeme ning -seadmeid ning oskab neid omavahel ühendada,
paigaldada, seadistada ja remontida;
suudab rajada välistrasse;
arvutab välja hoonete soojavajaduse;
oskab ettevalmistada toorikuid ja mõõta detaile;
määrab kindlaks mõõtmed ehk dimensioonib erinevaid kütteseadmeid, torustikke ja pumpasid;
oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ja jooniseid;
tunneb materjalide eripära;
teab mõõteriistade ja -seadmete tööpõhimõtteid;
mõistab pneumaatika (gaaside mehhaanilised omadused ja nende rakendamine) ning hüdraulika (vedeliku tasakaal ja liikumine) kasutamise põhimõtteid;
valdab keevitamise ja jootmistööde tehnoloogia põhioskusi;
on sooritanud õpingute lõppedes kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa 4. taseme kutseeksami.

 

 

Tartu Kutsehariduskeskuse kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa õppekavas on 10 nädalat ettevõttepraktikat. Õpilasi ootavad praktikale ning kohe ka tööle väga paljud valdkonna ehitusettevõtted ja seadmete müügifirmad.

Hea teada!

Eesti ehitussektoris on nõudlus kütte- ja jahutussüsteemide lukkseppade järele.
Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
Praktikakohast kujuneb sageli esimene kindel töökoht.
Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

 

 

Eelmisel aastal Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud erialade seast on kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad olnud tööturul ühed nõutumad spetsialistid, kellest pea kõik on asunud erialasele tööle. Nõudlus kasvab kiiresti ja spetsialistidest on suur puudus.

Tartu Kutseharidukeskuse kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa eriala lõpetajale on kindlustatud:

Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
ehitusettevõtted,
seadmete müügifirmad,
masina- ja seadmetööstus.
Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
Karjäärivõimalused: õpihimulised lukksepad täiendavad oma teadmisi insenertehnilises või müügi- ja ettevõtlusvaldkonnas. Ettevõtlikumad loovad ametioskuste tõhusamaks müügiks sageli oma ettevõte.

 

 

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kõrghariduse tasemel:

Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tehnikaülikool