fbpx

Laojuht

 • keskhariduse baasil
 • Sessioonõpe
 • 6 k

Laojuht on spetsialist, kes juhib lao tööd, kaupade liikumist ja teisi meeskonnaliikmeid. Ta on hea peremees, kes planeerib ja korraldab nii kaupade  lattu tulekut väljaminekut, hoiustamist ja kõikide toimingutega seotud info ja dokumentide liikumist. Ta korraldab inventuure ning vastutab laovarude säilimise ja laoga seotud varade heaperemeheliku kasutamise eest.  Hea laojuht on ka meeskonna liige ja juht, kes  oskab juhendda oma meeskonnaliikmeid, suhelda klientidega ning kauba tarnijatega. Ta suudab orienteeruda ka pingelistes olukordades, lahendada probleeme ja olla seejuures lahke ja korrektne. Tänapäeva laojuht on kursis  kaasaegste lao- ja infotehnoloogiatega. Ta on avatud  ning suudab rakendada IT vahendeid ja meetodeid ja töö kaasajastamiseks.

Kui tundsid, et tahad tõusta laomaailma tegijate sekka, siis uuri edasi! Laojuht tase 5.  spetsialistiks saab õppida eelneva erialase haridusega või erialase töökogemusega inimene. Õppetöö toimub sessioonidena ühel tööpäeval nädalas s.o. neljapäeval kogu õppeaja jooksul.

 

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
 • Töökogemus või erialane haridus sarnasel erialal
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega laojuht:

 • oskab korraldada kaupade vastuvõtmist ja väljastamist;
 • teab kuidas korraldada kaupade hoiustamist;
 • oskab organiseerida hoiukohti  ja tagada korrashoid
 • tunneb klienditeeninduse korraldamise põhimõtteid ja oskab lahendada  pretensioone ja reklamatsioone;
 • teab kuidas planeerida ette valmistada ja lävi viia varude inventuure;
 • oskab juhtida laoressursse;
 • tunneb laonduse tehnoloogiaid ja oskab neid  kasutusele võtta;
 • teab suhtluse ja meeskonnajuhtimise põhialuseid;
 • on sooritanud õpingute lõpus  laojuht, tase 5 kutseeksami. Laojuht, tase 5 tervikkutse sisaldab inventeerija osakutset.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse laojuhi õpe sisaldab ettevõtte praktikat, mille käigus omandab õppija 5,2 õppenädala jooksul  laojuhi töö praktilisi oskusi.

Hea teada! 

 • Laonduses juba töötav inimene saab praktika saab läbida oma töökohas.
 • Praktikakohast võib alguse saada uus karjäärivõimalus.
 • Tartu Kutsehariduskeskus pakub õpirände võimalusi ning välismaal praktiseerimise võimalusi.
Eelised tööturul

Kiirelt kasvav logistika ja laonduse sektor ootab tööle kaasaegsete kutseoskuste ja väljaõppega spetsialiste ning laomajanduse spetsialistid tööta ei jää.

Tartu Kutsehariduskeskuse laojuhi eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • rutiinivaba töö kasvavas majandusharus;
 • laonduse spetsialisti või lao juhataja karjäär jae- ja hulgikaubanduse, e-kaubanduse, tööstuse-, tootmise või logistikaettevõtetes
 • kutsetunnistus, mis kehtib nii EEstis kui teistes Euroopa riikides

Karjäärivõimalused:

 • võimekatest laojuhtidest kasvavad välja ettevõtete juhid ja juhatajad
 • laojuhi oskused annavad hea pinnase areneda hankespetsialistiks või  logistikuks

 

Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad: 

rakenduskõrghariduse tasemel:

 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Mainori Kõrgkool
Märkad veebilehel vigu?