Laotöötaja

 • 3 a
 • põhihariduse baasil

Kiire, täpne ja korda armastav laotöötaja on eduka laomajanduse alustala. Temast sõltub, kui ruttu ja korrektselt kaubad lattu vastu võetakse ja välja antakse, kui süstematiseeritud on kaupade ladustamine ja milline on esmamulje kogu ettevõttest. Tartu Kutsehariduskeskuses toimub laotöö praktiline õpe logistikalaboris, kus on loodud laotingimused ja kogu vajalik tehnika. Kogemustega õpetajad seovad parktika teoreetiliste teadmistega ning uued oskused on kohe rakendatavad.

Karjäärinõustaja

Helen Johanson

7361863

helen.johanson@khk.ee

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega laotöötaja:

 • omab tõstukijuhi lube, kasutab oma töös erinevat tüüpi tõstukeid ja oskab neid hooldada;
 • valdab laotöö toiminguid, seadmeid, infotehnoloogilisi vahendeid ja kontoritehnikat;
 • oskab pidada arvestust kaupade sissetuleku ja väljamineku kohta;
 • mõistab logistika aluseid;
 • tunneb klienditeeninduse põhimõtteid ja vajadusi ning oskab suhelda klientide ja veosefirmadega;
 • on sooritanud õpingute lõpus laotöötaja 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Tartu Kutsehariduskeskuse laotöötaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes: I kursusel 9 nädalat, II kursusel 10 nädalat ning III kursusel 14 nädalat.
Meie parimad koostööpartnerid on Henkel Makroflex AS, AS Hanza Mechanics, Horeca Service AS.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppeklassides
  ning -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Laotöötaja ametioskused on sedavõrd universaalsed ja tööpõld nii lai, et tuleb vaid välja valida, millises laos meeldib töötada.

Tartu Kutseharidukeskuse laotöötaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • kogu laondusvõrgus.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Tublid laotöötajad tõusevad ametiredelil laojuhatajaks või laotöötajate juhendajaks. Paljudele on laotöö hüppelauaks logistikamaailma, sest parimad logistikud on need, kes on karjääri jooksul töötanud erinevatel ametikohtadel ja laonduse peensustega hästi kursis.
  Kutsekeskhariduse omandamine on sel teel järgmine oluline samm.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Logistiku abi
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
   • Logistik
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
   • Transport ja logistika
Märkad veebilehel vigu?