fbpx

Logistika nooremspetsialist

 • keskhariduse baasil
 • 1 a ja 6 k

Logistikat on meie ümber rohkem kui esmapilgul tundub ja selle puudumine tekitaks igapäevaelus hetkega korraliku kaose. Logistikud juhivad kõiki vedusid, korraldavad ladude tööd, planeerivad kaubavooge jms. Kõik peab toimima kellavärgi täpsusega, sest üks hilinemine viib teiseni. Logistiku abi ametis on abiks kiire mõtlemisvõime, suhtlemisoskus ja huvi erinevates etappides toimuva suhtes: teadmine, mis on oluline veoautojuhile, mis laotöötajale, mida kliendid mõtlevad ja mis toimub logistikute tabelites. Tartu Kutsehariduskeskuse logistikalaboris saad praktilised teadmised, kuidas logistikaärimaailmas ellu jääda ja edukaks saada.
Õppetöö toimub sessioonidena ühel tööpäeval nädalas s.o. teisipäeval kogu õppeaja jooksul.

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega logistiku abi:

 • oskab käsitleda veotellimusi;
 • suudab hallata laotoiminguid;
 • teab, kuidas osta või müüa logistikateenuseid;
 • valdab klienditeeninduskunsti;
 • mõistab, kuidas hallata varusid ja teostada ostutoiminguid ja hankeid;
 • suudab hallata tarneahela kvaliteeti, riske ning tagastuslogistikat;
 • tunneb veonduse õiguslikke aluseid ja korrektset dokumentatsiooni;
 • kasutab tehnoloogilisi vahendeid ja arvutiprogramme;
 • valdab erialast inglise keelt;
 • on sooritanud õpingute lõpus logistiku abi 4. taseme kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse logistiku abi erialal on tänu sessioonõppele praktika sooritamiseks laialdased võimalused. Õpilane saab ise valida, millises firmas sooritada I kursusel
10 nädalat ja II kursusel samuti 10 nädalat ettevõttepraktikat.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö logistikalaboris, mis on sisustatud kauba ja riiulitega
  ning kus on olemas laoarvestussüsteemide riist- ja tarkvaralahendused.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Hea logistik on kulda väärt ja nõudlus nende järele on väga suur. Seepärast oodatakse parimat järelkasvu just logistiku abidest.

Tartu Kutseharidukeskuse logistika abi eriala lõpetajat ootab:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused erinevates valdkondades:
  • tootmine,
  • kaubandus,
  • transport.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Logistiku abile, kes töökoormusele vastu peab ja omandab igapäevaselt usinasti uusi oskusi, pakutakse peagi logistiku või veokorraldaja, ostu- või logistikajuhi või ekspedeerija ametikohta. Isegi kui amet ja hüved juba varem kätte tulevad, tasub haridusteed jätkata ja logistika alal ka kõrgharidus omandada. Uued logistikaettevõtted saavad sageli alguse parimate logistikute ettevõtlikkusest.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  Tartu Kutsehariduskeskus
  Laojuht
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
Märkad veebilehel vigu?