fbpx

Majutusteenindus/Maaturism

 • põhihariduse baasil
 • 3 a

Iga hotelli või turismitalu visiitkaart on sõbralik klienditeenindaja. Just tema loob esmase mulje ja meeleolu, mida külastaja kogeb ja tema tööst sõltub suuresti ka püsiklientide ja soovitajate arv.  Majutusteeninduse spetsialist on valmis külalisi vastu võtma, numbritube ette valmistama ning hommikusööki pakkuma hotellides ja teistes majutusettevõtetes. Maaturismile spetsialiseerudes õpid tutvustama ka Eesti ainulaadset loodust, kultuuri ja turismiobjekte.
Majutusvaldkonnas töötades tuleb kasuks korrektsus, kiire kohanemisvõime, lai silmaring ja võõrkeelteoskus ning valmidus töötada sise- ja välitingimustes ka siis, kui teised puhkavad.

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud majutusteenindaja:

 • planeerib ja korraldab iseseisvalt oma tööd teenindajana;
 • oskab tutvustada turismiobjekti erinevaid võimalusi ja müüa teenuseid läbi maaelu mitmekesisuse;
 • tunneb teenindusetiketti;
 • arvestab klientide erineva keele- ja kultuuritaustaga;
 • suhtleb eesti ja inglise keeles ning lisaks teises valitud võõrkeeles;
 • valdab oma valdkonda, oskab vastata küsimustele ja anda omapoolseid soovitusi;
 • valmistab ette ja aitab meeskonnaliikmena läbi viia elamus- ja vaba aja tegevusi;
 • oskab valmistada ja serveerida külastajatele hommikusööki ja abistada toitlustamisel;
 • tunneb puhastustööde põhivõtteid majutus-, toitlustus- ja ühisruumides ning õuealal;
 • oskab küsida, saada ja edasi anda kliendi tagasisidet;
 • teab, kuidas alustada, hoida ja lõpetada meeldivalt kliendikontakt;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse majutusteenindaja õppekavas on:

 • I kursusel 7 nädalat praktikat majutusettevõttes;
 • II kursusel 7 nädalat toitlustuspraktikat toitlustus-, majutus- või
  maaturismiettevõttes;
 • III kursusel 7 nädalat spetsialiseerumise praktikat turismiettevõtetes (nt majutus- või maaturismiettevõte, külastuskeskus, muuseum, teemapark).

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Turismierialade praktikabaasideks on vaba-aja turismiettevõtted. Lisaks on loodud palju võimalusi
  rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks ja välispraktikaks.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Põnevaid arenguvõimalusi pakkuvad turismiettevõtted eelistavad kutseoskuste ja tööpraktikaga teenindajaid.

Tartu Kutseharidukeskuse majutusteenindaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • hotellides ja hostelites,
  •  (maa)turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes,
  •  külastuskeskustes,
  •  muuseumides,
  •  teemaparkides,
  • majutusteenuseid pakkuvates turismitaludes,
  • elamusturismi, spordi- ja vaba aja teenuseid pakkuvates ettevõtetes.
 • Karjäärivõimalused: hakkajad majutusteenindajad omandavad kiiresti kogemusi ja teadmisi, et töötada majaperenaise, assistendi, vastuvõtu-, müügi-, teenindus- või majutusjuhina.
  Ettevõtlikest teenindajatest saavad tulevikus ettevõtjad, kes ise turismi edendavad.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Majutuskorraldus
   • Reisikonsultant
   • Turismikorraldus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • TTÜ Kuressaare Kolledž
   • Turismi ja toitlustuskorraldus
  • TÜ Pärnu Kolledž
   • Turismi- ja hotelliettevõtlus
Märkad veebilehel vigu?