fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Tehnikakool

Keskhariduse baasil | 2 a

Mehhatroonik teeb masina valmis ja hoiab töökorras nii, et keegi teine saab sellega töötada. Ta programmeerib ja seadistab tööstusliinid või robotid täitma vajalikke käsklusi ning sooritama ettenähtud tegevusi. Tartu Kutsehariduskeskuse praktikutest õpetajate juhendamisel omandavad tuleviku mehhatroonikud vajalikud teadmised nii mehhaanika, elektroonika kui infotehnoloogia vallast ja oskuse neid vajalikul hetkel praktikas rakendada. Kasuks tuleb üle keskmise tehniline taip, huvi ise seadmeid valmistada ja neid parandada, hea suhtlemisoskus ning võimekus teisi juhendada.

Loe lähemalt SIIT

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud mehhatroonik:

 • oskab koostada ja testida mehhatroonikasüsteeme;
 • teab, kuidas kasutada mõõteriistu;
 • saab aru tehnilisest dokumentatsioonist;
 • oskab programmeerida tööstuskontrollereid;
 • teab, kuidas häälestada automaatikasüsteeme;
 • tunneb rakendustarkvara;
 • on omandanud mehhaanika-, pneumaatika (gaaside mehhaanilised omadused ja nende
  rakendamine), hüdraulika (vedeliku tasakaal ja liikumine), elektri-, elektroonika-, automaatika- ja
  informaatikavaldkonna teadmised;
 • arvestab keskkonna- ja tööohutusega;
 • suudab organiseerida oma tööd ettevõttes;
 • on sooritanud õpingute lõpus mehhatrooniku 4. taseme kutseeksami;

Tartu Kutsehariduskeskuse mehhatroonika õppekavas on:
– I kursusel 7 nädalat koolipraktikat ja 10 nädalat ettevõttepraktikat,
– II kursusel 15 nädalat ettevõttepraktikat.

Praktika sooritatakse erinevates puidu-, metalli-, masina- ja aparaaditööstuse ettevõtetes üle Eesti, kes panustavad märkimisväärselt mehhatroonikute tööoskuste arendamisesse. Parimad tuleviku mehhatroonikud saavad huvi korral võimaluse praktiseerida välismaal ja täiendada oma teadmisi vahetusõpilasena.

Hea teada!

 • Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Mehhatroonikule, kellel on erialane kutseharidus, avanevad kõik uksed, kus on vähegi tegemist keerukamate masinate või seadmetega, nt metalli-, masina-, trüki- ja aparaaditööstuses. Mehhatroonik töötab nii kontoris, tehnikaga tootmisruumides kui objektidel.

Tartu Kutseharidukeskuse mehhatrooniku eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • mehhatroonikuna,
  • automaatikuna,
  • mehhaanikuna,
  • elektroonikaseadmete koostajana,
  • hooldustehnikuna,
  • väikeettevõtte tehnikaspetsialistina,
  • jne.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: nutikad mehhatroonikud teevad edukat karjääri uutele tehnilistele lahendustele keskendunud ja paindliku juhtimisega firmades. Sageli kujuneb koostööst välja vajadus luua oma isiklik tehnoloogiaettevõte. Õpihimulistel tasub jätkata haridusteed ja saada oma valdkonna hinnatud insenerideks ning spetsialiseeruda tulevikutehnoloogia arendamisele.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Võrumaa Kutseharidukeskus
   • Mehhatroonika (jätkuõpe, 5. tase)
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool