fbpx

Vanempagar

 • keskhariduse baasil
 • 6 kuud

Vanempagar on uuendusmeelne, trendikaid ja modernseid pagaritooteid loov professionaal ning meeskonnajuht. Tartu Kutsehariduskeskuse õppetöökodadesse meisterõpetajate käe alla ootame ennast täiendama eelkõige töötavaid pagareid, kel on vähemalt kahe aastane töökogemus ja soov ennast erialaselt täiendada  pagaritoodete tehnoloogia ja tootearenduse alal ning õppida juurde toodete disaini ja toidufotograafiat.  Õppe käigus omandatakse ka  meeskonnatöö planeerimise ning juhendamise oskusi.

Õpe toimub sessioonidena!

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud vanempagar:

 • arvestab pagaritoodete valmistamisel klientide erisoove, vajadusi ja ootusi
 • planeerib ja juhendab meeskonnatööd
 • valmistab trendikaid ja modernseid pagaritooteid
 • valmistab erikujulisi, erirahvaste, erijahudest pagaritooteid
 • disainib ja kaunistab pagaritooteid
 • loob kodulehe, kasutades erinevaid veebivahendeid
 • teab toidufotograafia põhitõdesid
 • arendab uusi pagaritooteid
 • on sooritanud õpingute lõpus vanempagari 5. taseme kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse vanempagari õppekavas on 8 nädalat vanempagari praktikat ettevõtetes, mida on töötaval pagaril võimalik sooritada töökohal või üle kanda VÕTAga.

Lisaks on võimalik minna Erasmus programmi vahendusel välispraktikale Taani, Küprosele, Lätti, Leetu või Soome.

Eelised tööturul

Pagari- ja toitlustusettevõtted ootavad töökogemusega ning väga hea ettevalmistusega vanempagareid.

Vanempagari eriala lõpetajale on kindlustatud kindel töö ja valikuvõimalused:

 • kohvikutes,
 • restoranides,
 • pagariettevõtetes,
 • saiapoodides.

Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Karjäärivõimalused: head vanempagarid tõusevad ametiredelil keskastme juhtideks. Ettevõtlikud ja loomingulised vanempagarid loovad sageli oma ettevõtte.

Õpihimulisemad jätkavad õpinguid kõrghariduse tasemel, milleks Tartu Kutsehariduskeskus on andnud vajaliku ettevalmistuse.

Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kõrghariduse tasemel:
Eesti Maaülikool
toiduainete tehnoloogia eriala

Tallinna Tehnikaülikool
Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia

Märkad veebilehel vigu?