Metallilõikepinkidel töötaja

 • 3 a
 • põhihariduse baasil

Metallilõikepinkidel töötaja oskab kasutada ja koostada masina juhtprogramme, mille abil valmistab täppisdetaile masina-, metalli- ja seadmetööstusele. Tartu Kutsehariduskeskuse moodsa tehnikaga varustatud õppetöökodades õpitakse kasutama arvjuhitavaid seadmeid ja omandatakse meistrite juhendamisel täpsust nõudvad käelised oskused. Hea koordinatsioon, täpsus, ruumitaju ja loogika on elukutse omandamisel tubliks eelduseks.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Karjäärinõustaja

Helen Johanson

7361863

helen.johanson@khk.ee

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega metallilõikepinkidel töötaja:

 • oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ja jooniseid;
 • tunneb materjalide eripära ja oskab neid töödelda;
 • teab, kuidas valida, kasutada ja hooldada tööriistu;
 • kasutab trei- frees- ja lihvimispinke;
 • oskab koostada arvjuhitava tööpingi juhtprogrammi;
 • valmistab joonise või näidise järgi samasuguse detaili;
 • on sooritanud õpingute lõpus metallilõikepinkidel töötaja 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Tartu Kutsehariduskeskuse metallilõikepinkidel töötaja eriala õpilasel on lisaks õppekava praktilisele tööle ette nähtud 21 õppenädalat praktikat erinevates Eesti ettevõtetes: Hanza, Tarmetec, Harry Metall OÜ, OÜ Same jt.

Hea teada!

 • Eesti metalli- ja masinaettevõtete palgatase on keskmisest 17% kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Masina- ja metallitööstus on Eestis kiiresti arenev valdkond, kus vajadus erioskustega spetsialistide järele suureneb iga päevaga.

Tartu Kutseharidukeskuse metallilõikepinkidel töötaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • metallitööstus,
  • masinatööstus,
  • metallitöödega seotud ettevõtted.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: Laiemad teadmised metallitööstusest, seadmete tööpõhimõtetest ja materjalidest võimaldavad kiiresti arenevas tööstusharus ka isiklikus plaanis areneda. Lisaks oskustöölistele on suur vajadus erioskuste ja nn kuldsete kätega multitalentide järele, kes kohanevad kiiresti muutuvate olude ja uute masinatega. Kasuks tuleb spetsialiseerumine treialiks, freesijaks või lihvpinkidel töötajaks.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool
Märkad veebilehel vigu?