fbpx

Mootorsõidukitehnik

 • põhihariduse baasil
 • Koolipõhine õpe
 • 3 a

Heal autotehnikul on tehnilist taipu ja püsivust. Ta tunneb peensusteni autosid, oskab teha kõiki remondi- ja hooldustöid ning valdab diagnostikaseameid, millega leiab üles vead ka sõiduki arvutivõrgus ja elektrisüsteemis. Tartu Kutsehariduskeskuses õpetavad sõiduautotehnikuid oma ala meistrid ja õppetöö käib moodsaimas Toyota abil sisustatud autotöökojas, kus ainsana kogu Baltikumis õpitakse ka hübriidmootoriga autode hooldust ja remonti.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega sõiduautotehnik:

 • tunneb autode mehhaanilist osa, elektriseadmete ehitust, elektrivoolu toimimise põhimõtteid;
 • oskab sõiduki vigu diagnoosida ja neid kõrvaldada ja sõidukit tehniliselt hooldada;
 • valdab keevitamise ja jootmistööde tehnoloogia põhioskusi;
 • suudab pädevalt klientidega suhelda;
 • valdab erialast inglise keelt;
 • on sooritanud sõiduautotehniku 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse autotehnik läbib II kursusel 10 nädalat ja III kursusel 20 nädalat kestva ettevõttepraktika. Praktika on oluline osa erialaõpingutest ja seda saab läbida näiteks
BMW, Toyota ja Škoda salongides. Õpihimulisematele on loodud võimalused käia välispraktikal.

Hea teada!

 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Mida nutikamaks muutuvad autod, seda kiiremini suureneb nõudlus uue põlvkonna teadmistega autotehnikute järele.

Tartu Kutseharidukeskuse autotehniku eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • automarkide esindussalongides,
  • remonditöökodades,
  • autospordi maailmas,
  • autotehastes välismaal.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: parimaid autotehnikuid otsitakse valdkonna spetsialistide poolt. Kogenud autotehnikust saab meister, tehniline konsultant või spetsialist tehnikasportlaste tiimides.
  Ettevõtlikumad loovad sageli oma töökoja ja/või pakuvad oma teadmisi ja oskusi ettevõtjana.
Õpi edasi

Tartu Kutsehariduskeskuse autotehniku eriala õpilastel on suurepärased eeldused jätkata õpinguid ja saada oma ala tippspetsialistiks.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kutsehariduse tasemel:

 • Tartu Kutsehariduskeskus
  • Sõiduautodiagnostik

Kõrghariduse tasemel:

 • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Autotehnika
  • Elektritehnika
  • Masinaehitus
Märkad veebilehel vigu?