Õmbleja

 • 6 k
 • põhihariduse nõudeta

Hinnatud õmblejaks peetakse seda, kes on kiire ja täpne. Selliste oskuste omandamiseks tuleb endale selgeks teha õiged töövõtted. Tartu Kutsehariduskeskuses õpitakse neid oskusi oma ala parimate meistrite käe all ning profimasinatega. Õpetöö käigus on l võimalik oma praktilisi oskusi ja kiirust arendada ettevõtetes.

Karjäärinõustaja

Helen Johanson

7361863

helen.johanson@khk.ee

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud õmbleja:

 • väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis kutse- ja eriala arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
 • mõistab tootmisprotsessi olemust ja oma töölõigu tähtsust selles;
 • tunneb erinevaid materjale, töötleb neid vastavalt tehnoloogiale ja omadustele, kasutab materjale säästlikult;
 • õmbleb juhendamisel määratud aja jooksul kvaliteetselt erinevaid tootedetaile, kasutades õmblus- ja kuumniiske töötlemise seadmeid ning sobivaid töövahendeid;
 • täidab tööjuhi poolt antud vähesel määral muutuvaid tööülesandeid, hindab oma töötulemust;
 • kasutab ergonoomilisi töövõtteid ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid;
 • kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli ja tegutseb vastutustundlikult.

Praktika maht 6,5 nädalat – AS Sangar, Baltika Tailor, Club Fashion OÜ;


Nõudlus väljaõppinud spetsialistide järele rõivatööstuses kasvab!

Tartu Kutseharidukeskuse õmbleja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • õmblustööstuses.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.


Õpi edasi Tartu KHK kergete rõivaste rätsepa erialal.

Märkad veebilehel vigu?