fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Toidukool

Põhihariduse baasil | Koolipõhine õpe | 3 aastat

Kondiiter ja pagar on maiasmoka kaks unistuste ametit. Mitmekülgne liiteriala võimaldab valida mõlemad. Tartu Kutsehariduskeskuse kaasaegses pagar-kondiitri õppetöökojas on õpilastel parimad võimalused õppida oma ala meistritelt küpsetiste ja maiustuste valmistamise peent kunsti. Lisaks heale maitse- ja ilumeelele on vajalikud ka hea füüsiline vorm ja koormustaluvus, sest magus töö pole vaid meelakkumine.

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud pagar-kondiiter:

tunneb pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid tooraineid, töövahendeid ning erinevaid tööd hõlbustavaid tehnoloogilisi nippe;
koostab pagari- ja kondiitritoodete retsepte ja valmistamise juhendeid;
valmistab erinevaid taignaid, sh gluteenivabasid ja täidiseid, sh laktoosivabasid jne;
valmistab professionaalsel tasemel kvaliteetseid lihtpagari-, valikpagari- ja kondiitritooteid tehnoloogilise juhendi alusel, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
valdab nii jäljendamiskunsti kui suudab luua originaalloomingut;
tunneb tervislikku toitumise aluseid ning teeb sellest lähtuvalt toorainete asendusi;
sooritab õpingute lõpus kondiitri 4. taseme kutseeksami;
on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

 

Tartu Kutsehariduskeskuse pagar-kondiitri õppekavas on:
7 nädalat pagaripraktikat ettevõtetes ja 8 nädalat kondiitripraktikat ettevõttes. Pagareid ja kondiitreid ootavad praktikale pagari- ja kondiitriärid, leiva-saiapoed, restoranid, kohvikud, pagari- ja kondiitritööstused ja ostukeskuste küpsetuskojad. Tublimatele on välispraktikavõimalused Taanis, Lätis, Leedus, Küprosel, Soomes jm.
Loe häid praktikakogemusi:
https://tkhktaani20.blogspot.com/
https://estlandkagemand.wordpress.com/Hea teada!
Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
Praktiline töö toimub Tartu Kopli 1 tunnustatud pagari- ja kondiitriõppetöökojas.
Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Tartu Kutsehariduskeskuses omandatud teadmised ja praktilised oskused võimaldavad pagar-kondiitril tööturul edukalt toime tulla.
Tartu Kutsehariduskeskuse pagar-kondiitri eriala lõpetajale on kindlustatud:
Kindel töö ja valikuvõimalused

pagari- ja kondiitritööstustes,
pagari- ja kondiitriärides,
kohvikutes,
leiva-saiapoodides,
koogipoodides,
restoranides,
ostukeskuste küpsetuskodades.

Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Karjäärivõimalused: Innukamatest pagar-kondiitritest kasvavad välja vanempagarid, vanemkondiitrid ja vahetusemeistrid. Ettevõtlikud ja loomingulised pagar-kondiitrid loovad sageli oma ettevõtte. Õpihimulisemad jätkavad õpinguid kõrghariduse tasemel, milleks Tartu Kutsehariduskeskus on andnud vajaliku ettevalmistuse.

Pagar-kondiitri edasiõppimise võimalusi pakuvad:
Kutsehariduse tasemel:
Tartu Kutsehariduskeskus
Vanempagar, 5. tase
Vanemkondiiter, 5. tase

Kõrghariduse tasemel:
Eesti Maaülikool
Toiduainete tehnoloogia

Tallinna Tehnikaülikool
Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia