fbpx

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

 • põhihariduse baasil
 • Koolipõhine õpe
 • 3 a

Kondiiter ja pagar on maiasmoka kaks unistuste ametit. Mitmekülgne liiteriala võimaldab valida mõlemad. Tartu Kutsehariduskeskuse kaasaegses pagar-kondiitri õppetöökojas on õpilastel parimad võimalused õppida oma ala meistritelt küpsetiste ja maiustuste valmistamise peent kunsti. Lisaks heale maitse- ja ilumeelele on vajalikud ka hea füüsiline vorm ja koormustaluvus, sest magus töö pole vaid meelakkumine.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
ASU ÕPPIMA
Oskused
Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega pagar-kondiiter: 
 • tunneb pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid tooraineid, töövahendeid ning erinevaid tööd hõlbustavaid tehnoloogilisi nippe; 
 • koostab pagari- ja kondiitritoodete retsepte ja valmistamise juhendeid;
 • valmistab erinevaid taignaid, sh gluteenivabasid ja täidiseid, sh laktoosivabasid jne;
 • valmistab professionaalsel tasemel kvaliteetseid lihtpagari-, valikpagari- ja kondiitritooteid tehnoloogilise juhendi alusel, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest; 
 • valdab nii jäljendamiskunsti kui suudab luua originaalloomingut;
 • tunneb tervislikku toitumise aluseid ning teeb sellest lähtuvalt toorainete asendusi; 
 • sooritab õpingute lõpus kondiitri 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.
Praktikavõimalus
Tartu Kutsehariduskeskuse pagar-kondiitri õppekavas on:
7 nädalat pagaripraktikat ettevõtetes ja 8 nädalat kondiitripraktikat ettevõttes.         
Pagareid  ja kondiitreid ootavad praktikale pagari- ja kondiitriärid, leiva-saiapoed, restoranid, kohvikud, pagari- ja kondiitritööstused ja ostukeskuste küpsetuskojad. Tublimatele on välispraktikavõimalused Taanis, Lätis, Leedus, Küprosel, Soomes jm. 
Loe häid praktikakogemusi:
 
Hea teada!
Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
Praktiline töö toimub Tartu Kopli 1 tunnustatud pagari- ja kondiitriõppetöökojas.
Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul
Tartu Kutsehariduskeskuses omandatud teadmised ja praktilised oskused võimaldavad pagar-kondiitril tööturul edukalt toime tulla.
Tartu Kutsehariduskeskuse pagar-kondiitri eriala lõpetajale on kindlustatud:
Kindel töö ja valikuvõimalused
 • pagari- ja kondiitritööstustes,
 • pagari- ja kondiitriärides,
 • kohvikutes,
 • leiva-saiapoodides, 
 • koogipoodides, 
 • restoranides,
 • ostukeskuste küpsetuskodades.
Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Karjäärivõimalused: Innukamatest pagar-kondiitritest kasvavad välja vanempagarid, vanemkondiitrid ja  vahetusemeistrid. Ettevõtlikud ja loomingulised pagar-kondiitrid loovad sageli oma ettevõtte. Õpihimulisemad jätkavad õpinguid kõrghariduse tasemel, milleks Tartu Kutsehariduskeskus on andnud vajaliku ettevalmistuse.
Õpi edasi
 Pagar-kondiitri edasiõppimise võimalusi pakuvad:
Kutsehariduse tasemel: 
Tartu Kutsehariduskeskus
          Vanempagar, 5. tase
          Vanemkondiiter, 5. tase

Kõrghariduse tasemel: 
Eesti Maaülikool 
          Toiduainete tehnoloogia

Tallinna Tehnikaülikool
Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia

Märkad veebilehel vigu?