fbpx

Plaatija

 • põhihariduse baasil
 • Sessioonõpe
 • 6 k

Plaatija töös tuleb kasuks tugev matemaatiline mõtlemine ja ruumitaju, mis võimaldab teha sobilikke plaadijaotusi. Teisalt kulub marjaks ära ka kunstnikusilm, mis tabab sümmeetriat ja näeb värvidemängu. Sõltuvalt tööst tuleb samaaegselt osata täpselt jooniseid lugeda, eos võimalikke puudusi märgata, arvestada erinevate aluspindadega ja sobivusel pakkuda ka iseseisvalt parimaid tehnilisi lahendusi või värvikombinatsioone.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega plaatija:

 • oskab lugeda tehnilisi jooniseid, plaatimise juhendeid ja sisekujundaja kavaneid;
 • tunneb materjalide ja aluspindade eripära;
 • on kursis erinevate segude ja plaatide paigaldamise tehnoloogiatega;
 • valdab eri suuruses ja värvitoonis plaatide kokkusobitamise tehnikaid;
 • koostab ruumile ja materjalidele sobivad plaadipaigalduskavandid;
 • valmistab ette aluspinnad ja tunneb hüdroisolatsiooni (niiskustõkke) paigalduse reegleid;
 • on sooritanud õpingute lõppedes plaatija 4. taseme kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse plaatija eriala õpilane läbib 5 nädalat ettevõttepraktikat. Meie koostööpartnerid tegutsevad nii Eestis kui välismaal. Ettevõttes töötamine tähendab pidevat enesetäiendamist.

Hea teada!

– Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
– Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
– Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Eelised tööturul

Plaatijaid vajavad nii väiksemad kui suuremad ehitusettevõtted ja väljaõppinud plaatijad on eriti nõutud.

Tartu Kutseharidukeskuse plaatija eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • ehitusettevõtted,
  • kinnisvarahooldusettevõtted,
  • plaatide müügi ja paigaldusega seotud ettevõtted.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 • Karjäärivõimalused: parimaid plaatijaid märgatakse ja nendest saavad viimistlustööde meistrid, järelevaatajad, inspektorid ja instruktorid. Ettevõtlikumad loovad oskuste paremaks pakkumiseks oma firma.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kõrghariduse tasemel:

 • Tartu Kõrgem Kunstikool
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
Märkad veebilehel vigu?