fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ehituskool

Põhihariduse nõudeta | Sessioonõpe | 1 aasta

Pottsepp-sell töötab kutselise pottsepa juhendamisel ja on tema paremaks käeks pea kõikide pottsepatööde tegemisel. Ta aitab ehitada ahjusid ja pliite ning paigaldab kaminaid ja korstnaid. Usinad pottsepp-sellid saavad pärast kaheaastast töökogemust sooritada kutseeksami ning asuda iseseisvalt pottsepana tööle. Tulevasel pottsepal on terav silm, täpne käsi ja jaksu ahjude jagu kive tassida. Puuduma peaks kõrgusekartus, sest korstnatööde asjus tuleb käia ka katuseid mööda.

Tartu Kutsehariduskeskuses saavad tuleviku pottsepp-sellid kõik oma oskused parimatelt elukutselistelt meistritelt.

 • Vestlus
 • Vanus vähemalt 18 aastat (õppima asumise ajaks)
Täida avaldus

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud pottsepp-sell:

 • oskab lugeda tööjooniseid, märkida maha mõõtusid ja arvutada materjalikulu;
 • tunneb vajalikke materjale ja töövahendeid;
 • teab, kuidas paigaldada tehases toodetud kaminaid ja moodulkorstnaid;
 • oskab laduda tellistest, pottidest ja krohvitud pinnaga kütteseadmeid ning müüritud korstnaid;
 • mõistab lihtsamaid soojustehnilisi arvutusi;
 • tunneb tööohutust ja õigeid töövõtteid;
 • on sooritanud õpingute lõpus pottsepp-selli 3. taseme kutseeksami.

Tartu Kutsehariduskeskuse pottsepp-selli õppekavas on 11 nädalat tööpraktikat kutselise pottsepa käe all, kes annab tulevase meistri oskuste ja teadmiste arengusse olulise panuse.

Tartu Kutsehariduskeskuse head koostööpartnerid on MTÜ Eesti Pottsepad ja selle parimad meistrid.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegses pottsepatöö õppelaboris.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Tubli ja kutseoskustega sell on pottseppade seas nõutud. Tegu on kitsa, kuid väga kiiresti areneva alaga ja nõudlus pottsepatööde järele on läbi aegade püsiv ning taas tõusuteel

Tartu Kutseharidukeskuse pottsepp-selli eriala lõpetajale on kindlustatud:

* Huvitav ja kindel töö pottsepa juhendamisel:

 • erinevate tahkeküttel põhinevate küttesüsteemide (ahjud, kaminad, korstnad) paigaldus ja ehitus.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: pärast kaheaastast töökogemust pottsepa juhendamisel on võimalik sooritada pottsepa 4. taseme kutseeksam ja jätkata tööd iseseisva pottsepana. Sealt edasi on võimalik areng pottseppmeistriks ning spetsialiseeruda pottsepp-restauraatoriks, kelle tööks on vanade ja väärtuslike küttekollete taastamine. Ettevõtlikud pottsepad loovad enamasti oma ettevõtte ning väärt meistrid saavad väärt töö eest nii endale kui sellile määrata ka väärilise tasu.

Pottsepa amet eeldab pidevat enesetäiendamist, sest iga 5 aasta möödudes peab pottsepp oma oskusi taas tõendama.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Erinevad täiskasvanute koolitused