Puhastusteenindaja

 • põhihariduse nõudeta
 • 1 a

Puhastusteenindaja ei ole tavaline koristaja. Tänu teadmistele pinnakattematerjalidest, erinevate puhastusvahendite toimest ning töövahendite võimalustest võib tema hoolde usaldada ka väärtusliku sisustuse, tundliku tehnika ja õrnad materjalid, kartmata et oskamatu koristustöö need rikuks. Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajad annavad julgetele ja osavatele tuleviku puhastusteenindajatele edasi kõik tänapäevased kutseteadmised ja säästlikud ning nutikad puhastusnipid.

Vastuvõtt
Vastuvõtt on hetkel suletud!
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega puhastusteenindaja:

 • teab määrdumise ja saastumise põhjuseid;
 • tunneb pinnakattematerjale;
 • oskab valida sobilikud puhastusvahendid ja teab doseerimispõhimõtteid;
 • kasutab kaitse- ja abivahendeid;
 • oskab kasutada erinevaid koristustarvikuid, seadmeid ja masinaid;
 • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid;
 • on sooritanud õpingute lõppedes puhastusteenindaja 3. taseme kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse puhastusteenindaja sooritab 10 nädalat ettevõttepraktikat.

Kasutada saab VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) programmi ja olemasolevat kogemustepagasit.

Meie parimad koostööpartnerid on Eesti Maaülikool, Tartu Kliinikum, Dorpat Hotell, Kvartal jt.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö tänapäevastes õppeklassides ja praktikabaasides.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Puhastusteenindusturul suureneb nõudlus puhastusteenust pakkuvate väikeste ettevõtete järele.
Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud praktiliste teadmistega puhastusteenindajad on tööturul hinnatud asjatundjad, kellele on kindlustatud:

* Kindel töö ja valikuvõimalused:

 • puhastusteenuseid pakkuvates ettevõtetes,
 • FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) või väikeettevõtjana teenuseid pakkudes.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: Õpihimulised puhastusteenindajad täiendavad oma teadmisi ja saavad puhastustööde juhendajateks või juhtideks. Ettevõtlikud puhastusteeninduse spetsialistid teevad koostööd ja loovad oma ettevõtte.

Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Puhastusteenindaja-juhendaja
   • Puhastustööde juhtimine

KÜSI JULGESTI!


Helen Johanson
Karjäärinõustaja
7361863
helen.johanson@khk.ee

KÜSI NÕU!

Märkad veebilehel vigu?