fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ilukool

Põhihariduse nõudeta | 1 a

Puhastusteenindaja ei ole tavaline koristaja. Tänu teadmistele pinnakattematerjalidest, erinevate puhastusvahendite toimest ning töövahendite võimalustest võib tema hoolde usaldada ka väärtusliku sisustuse, tundliku tehnika ja õrnad materjalid, kartmata et oskamatu koristustöö need rikuks. Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajad annavad julgetele ja osavatele tuleviku puhastusteenindajatele edasi kõik tänapäevased kutseteadmised ja säästlikud ning nutikad puhastusnipid.

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud puhastusteenindaja:

 • teab määrdumise ja saastumise põhjuseid;
 • tunneb pinnakattematerjale;
 • oskab valida sobilikud puhastusvahendid ja teab doseerimispõhimõtteid;
 • kasutab kaitse- ja abivahendeid;
 • oskab kasutada erinevaid koristustarvikuid, seadmeid ja masinaid;
 • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid;
 • on sooritanud õpingute lõppedes puhastusteenindaja 3. taseme kutseeksami.


Hea teada!

Eriala on jõukohane ka lihtsustatud õppekava  lõpetanud õppijatele.

Tartu Kutsehariduskeskuse puhastusteenindaja sooritab 10 nädalat ettevõttepraktikat.

Kasutada saab VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) programmi ja olemasolevat kogemustepagasit.

Meie parimad koostööpartnerid on Eesti Maaülikool, Tartu Kliinikum, Dorpat Hotell, Kvartal jt.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö tänapäevastes õppeklassides ja praktikabaasides.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Puhastusteenindusturul suureneb nõudlus puhastusteenust pakkuvate väikeste ettevõtete järele.
Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud praktiliste teadmistega puhastusteenindajad on tööturul hinnatud asjatundjad, kellele on kindlustatud:

* Kindel töö ja valikuvõimalused:

 • puhastusteenuseid pakkuvates ettevõtetes,
 • FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) või väikeettevõtjana teenuseid pakkudes.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: Õpihimulised puhastusteenindajad täiendavad oma teadmisi ja saavad puhastustööde juhendajateks või juhtideks. Ettevõtlikud puhastusteeninduse spetsialistid teevad koostööd ja loovad oma ettevõtte.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Puhastusteenindaja-juhendaja
   • Puhastustööde juhtimine