fbpx

Puhastusteenindaja- juhendaja

 • keskhariduse baasil
 • Töökohapõhine õpe
 • 6 KUUD

Puhastusteenindaja-juhendaja on tunneb ja teab puhastustööde peensusi. Ta on hea eeskuju ja õpetaja keerulisemate puhastustööde läbiviimisel, kes suudab kogu puhastustiimi tulemuslikult ja targalt tööle panna. Tartu Kutsehariduskeskuses viiakse vähemalt aastase professionaalse töökogemuse või puhastusteenindaja kutsetunnistusega õppurid kurssi kõigi erialaste uuenduste ja peenemate eripuhastustöövõtetega ning antakse juhendamiseks vajalikud teadmised.

Õpe toimub töökohapõhise õppe vormis.  See tähendab, et suurem osa õppest ehk 2/3 toimub praktikal ettevõttes ja 1/3 koolis. Õppevorm sobib hästi  töötavatele inimestele, kes saavad praktika sooritada enda töökohas.

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsetunnistusega puhastusteenindaja-juhendaja:

 • planeerib, kavandab, juhendab ja viib läbi üldpuhastustööd;
 • valdab eripuhastustöid ja oskab nende läbiviimist juhendada;
 • teab määrdumise ja saastumise põhjuseid;
 • tunneb pinnakattematerjale;
 • oskab valida sobilikud puhastusvahendid ja teab doseerimispõhimõtteid;
 • kasutab kaitse- ja abivahendeid;
 • oskab kasutada erinevaid koristustarvikuid, seadmeid ja masinaid;
 • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid;
 • on sooritanud õpingute lõppedes puhastusteenindaja-juhendaja 4. taseme kutseeksami.
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse puhastusteenindaja õpingud kestavad 6 kuud, mille jooksul sooritab õpilane 10 nädalat ettevõttepraktikat. Kuna õppetöö toimub sessioonidena, tasub paralleelselt õpingutega teha erialast tööd ja kasutada VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine)programmi.

Meie parimad koostööpartnerid on Eesti Maaülikool, Tartu Kliinikum, Dorpat Hotell, Kvartal jt.

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö tänapäevastes õppeklassides ja praktikabaasides.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!
Eelised tööturul

Puhastusteenindusturul suureneb nõudlus puhastusteenust pakkuvate väikeste ettevõtete järele.Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud puhastusteenindajad ja juhendajad on tööturul hinnatud asjatundjad, kellele on kindlustatud:

* Kindel töö ja valikuvõimalused:

 • puhastusteenuseid pakkuvates ettevõtetes
 • FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) või väikeettevõtjana teenuseid pakkudes.

* Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: Õpihimulised täiendavad oma teadmisi ja saavad puhastustööde juhtideks või jätkavad õpinguid ning omandavad kõrghariduse ja kutseõpetaja ameti.
Ettevõtlikud puhastusteeninduse spetsialistid teevad koostööd ja loovad oma ettevõtte.

Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Puhastustööde juhtimine
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tallinna Ülikool
   • Kutseõpetaja
  • Tartu Ülikool
   • Kutseõpetaja
Märkad veebilehel vigu?