fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ehituskool

Põhihariduse nõudeta | 1 a

Puidutööstus ja puidu töötlemise võtted arenevad kiiresti ja väärt seadmed vajavad parimaid spetsialiste. Puidupingioperaator oskab erinevate masinatega töödelda puitu ning puitmaterjale ning valmistada jooniste järgi mööblit või puitdetaile. Tartu Kutsehariduskeskuse õppetöökodades annavad oma ala meistrid edasi kõik oma parimad teadmised ja töövõtted ning samas mahus tööpraktika käigus saavad puidutöötlusoskused veel viimase lihvi. Tuleviku puidupingioperaatorile tulevad kasuks täpne silm ja tehniline taip, oskus tööprotsessis teistega arvestada ja kvaliteetse töötulemuse väärtustamine.

 

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud puidupingioperaator:

 • loeb tööjooniseid;
 • oskab seadistada põhilisi puidupinke (saag-, frees, puur-, höövel- ja lihvpinke);
 • tunneb puidutööseadmete ehitust, tööpõhimõtteid ja detailide töötlemise režiime;
 • teab puitmaterjalide omadusi ja kvaliteedinõudeid;
 • oskab detaile töödelda ja joonise või näidise järgi valmistada;
 • suudab ohutult töötada ja anda esmaabi;
 • on saanud ettevalmistuse sooritada soovi korral puidupingioperaatori 3. taseme kutseeksam.

Hea teada!

Õppekava on jõukohane ka lihtsustatud õppekava  lõpetanud õppijatele.

Tartu Kutsehariduskeskuse puidupingioperaatori eriala õpilane läbib õppetöö jooksul 13 nädalat ettevõttepraktikat puidutööstuses, mille käigus töötab abi-, pingi- ja põhitöölisena.

Praktikaettevõttena on meie parimaid koostööpartnereid AS Tiksoja Puidugrupp.
Tartu Kutsehariduskeskuse koostööpartnerite ettevõtted asuvad nii Eestis kui välisriikides, tänu millele on tublimatel võimalik sooritada praktika soovi korral ka välismaal.

Hea teada!

 • Eesti puidutööstuse palgatase on keskmisest kõrgem.
 • Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Kiiresti arenevad puidutööstusettevõtted vajavad puidupingitöölisi juhtima nii soolopinke kui keerukamaid kombineeritud seadmeid. Ettevõtted on nõus panustama täiendavasse väljaõppesse ja nõudlus kutseharidusega töötajate järele on väga suur. Parimatel spetsialistidel tuleb vaid enda jaoks parim pakkumine välja valida.

Tartu Kutseharidukeskuse puidupingioperaatori eriala lõpetajale on kindlustatud:

* Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:

 • puidutööstus,
 • mööblitööstus,
 • väikelaevaehitusega seotud ettevõtted.

* Kutseeksami sooritanutele kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

* Karjäärivõimalused: Õpihimulisel puutööhuvilisel tasub edasi õppida tisleri erialal ja saada oma ala mitmekülgseks kõrgelt hinnatud meistriks.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Tisler
   • Erinevad täiskasvanute koolitused