fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Tehnikakool

Keskhariduse baasil | Koolipõhine õpe | 2 a

Pinget on elektriku igapäevatöös piisavalt. Tartu Kutsehariduskeskuse professionaalsetelt kutseõpetajatelt saadud teadmised ja põhjalik praktikakogemus võimaldab tulevasel sisetööde elektrikul teostada kõiki elektritöid kaablite paigaldusest seadmete remondini ja töötada pingestatud seadmete või võrkudega. Tuleviku elektrik on kursis ka automaatika ning IT-ga ning tema tööpõld on väga lai: alates elektriettevõtetest ja suurtööstusest, kuni väikeettevõtete ja eraisikutest klientideni. Kasuks tuleb tehniline taip, sõprus matemaatika ja loogikaga, füüsiline ja vaimne vastupidavus ning suhtlemisoskus.

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud sisetööde elektrik:

 • tunneb elektrimaterjale, elektrotehnikat, automaatikat ja paigaldustehnoloogiaid;
 • oskab teostada elektripaigaldustöid, paigaldada seadmeid ja juhistikke;
 •  teostab elektrimõõtmisi;
 •  tunneb ja teostab käidutöid (tegevused elektripaigaldiste töös hoidmiseks);
 •  saab aru tehnilisest dokumentatsioonist ja oskab seda koostada;
 •  mõistab majanduse ja ettevõtluse aluseid;
 •  on sooritanud õpingute lõpus sisetööde elektriku 4. taseme kutseeksami;

artu Kutsehariduskeskuse sisetööde elektriku õppekavas on lisaks koolipraktikale kokku 23 nädalat ettevõttepraktikat. Meie parimad praktikapartnerid on Eesti Energia, Rantell, Elektrilevi, Koduelekter jt üle Eesti.

Hea teada!

 •  Elektrikute palgad on keskmisest kõrgemad.
 •  Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
 •  Praktikakohast kujuneb sageli esimene kindel töökoht.
 •  Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
 •  Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Vajadus uue põlvkonna elektrikute järele kasvab hüppeliselt, sest suur osa tänaseid elektrikuid jääb lähikümnendil pensionile. Elekter on oluline igas eluvaldkonnas ja elektrienergia tarbimine suureneb. Sisetööde elektriku abi on vaja kõikjal, kus kasutatakse elektriseadmeid või -masinaid.

Tartu Kutseharidukeskuse sisetööde elektriku eriala lõpetajale on kindlustatud:

 •  Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
  • tööstusettevõtted,
  •  seadmete müügifirmad,
  •  ehitus- ja kinnisvaraettevõtted,
  •  projekteerimisfirmad,
  •  suurettevõtted ja kauplused,
  •  laevad,
  •  jne.
 •  Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
 •  Karjäärivõimalused: õpihimulised elektrikud täiendavad oma teadmisi ja omandavad pädevustunnistuse, mis võimaldab töötada nt käidujuhina. Ettevõtlikumad loovad enda ametioskuste tõhusamaks müügiks sageli oma ettevõte. Haridustee jätkamine võimalda saada oma valdkonna hinnatud tippspetsialistiks ja nt kõrgharidusega elektriinseneriks.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutseharidukeskus
   • Mehhatroonika
   • Täienduskoolitused (läbimisel võimalik taotleda A-, B-, B1-, C-klassi pädevustunnistust)
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool