fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ehituskool

Põhihariduse baasil | 3 a

Tisler on alati olnud nõutud spetsialist ja amet on pikaajaliste traditsioonidega. Nii mõnelgi on kodus aukohal vaarisa poolt meisterdatud sajandivanune kapp või muu mööbliese.

Tänapäeval kiiresti arenev puidutööstus pakub tisleritele palju uusi võimalusi. Meeldiva puidulõhna keskel valmivad puidutooted ehitusdetailidest mööblini ja nagu ammustel aegadel, tuleb ka nüüd kasuks täpne silmamõõt ning nutikas loominguline vaim. Tuleviku tisleril on käpas nii mööbelsepa kui laudsepa ehk ehitustisleri oskused ja tehnoloogiad. Ta käsitseb ühtmoodi edukalt nikerdamiseks vajalikke tööriistu kui ka puidutöötlemise masinaid, oskab lugeda tööjooniseid ning tunneb IT-vahendeid. Kõik vajalikud oskused õpitakse Tartu Kutsehariduskeskuse oma ala meistritelt ajakohases õppetöökojas ning viimane lihv saadakse tööpraktikal.

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud tisler:

 • oskab lugeda ja koostada tootejooniseid ja valmistada eskiise ehk tootekavandeid;
 • tunneb puidupõhiste materjalide töötlemise käsitöönduslikke ja masintöötlemise võtteid;
 • tunneb puidulõikepinke ja masinliine ja oskab neid seadistada;
 • valdab lõiketöötlusviise;
 • on kursis kvaliteedinõuetega ja oskab vältida töötlemisel tekkivaid vigu või neid parandada;
 • oskab töödelda toorikuid ja valmistada detaile puidutöötlemismasinatel;
 • valdab puidunikerduskunsti ja kasutab töös käsitöötlemise võtteid;
 • koostab ja paneb kokku puittooteid;
 • kasutab ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ja järgib ohutusnõudeid;
 • valdab inglise keele erialast terminoloogiat ja oskab erialases inglise keeles suhelda;
 • sooritab õpingute lõpus tisleri 4. taseme kutseeksami;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Tartu Kutsehariduskeskuse tisleri eriala õpilane läbib õppetöö jooksul II kursusel 11 nädalat ettevõttepraktikat ja III kursusel 14 nädalat ettevõttepraktikat puidutööstuses. Praktiline töö moodustab erialaõpingutest olulise osa.

Meie parimad koostööpartnerid praktikaettevõttena on Tarmeko, Tiksoja Puidugrupp AS jpt.
Ettevõtted asuvad nii Eestis kui välisriikides, tänu millele on tublimatel võimalik sooritada praktika soovi korral ka välismaal.

Hea teada!

Eesti puidutööstuse palgatase on keskmisest kõrgem.
Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja -laborites.
Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Tisler on alati olnud nõutud spetsialist kõikvõimalikes puidutöötlusega tegelevates ettevõtetes.
Eriti praeguses kiiresti arenevas puidutööstuses on tööpõld väga lai, tuleb vaid enda jaoks parim pakkumine välja valida.

Tartu Kutseharidukeskuse tisleri eriala lõpetajale on kindlustatud:
Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja valikuvõimalused puidu- ja mööblitööstuses:

 • puidupingitööline,
 • vineerija,
 • puittoodete viimistleja,
 • puittoodete koostaja.
 • Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Karjäärivõimalused:
Juhiomadustega tislerid kasvavad sageli valdkonna keskastmejuhtideks. Omandatud teadmised ja töökogemus annab tislerile piisava pagasi, et avada oma väiketöökoda ja alustada ettevõtlusega. See võimaldab teostada endale huvipakkuvaid töid ja kujundada välja oma isikupärane stiil. Hinnatud spetsialiste ühendab pidev enesetäiendamine oma erialal.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • CNC- töötlemiskeskuse operaator
 • Kõrghariduse tasemel:
  • Eesti Maaülikool
   • Puidutöötlemise tehnoloogia
  • Tallinna Tehnikaülikool
   • Materjalitehnoloogia