Turismiettevõtte teenindaja

 • 3 a
 • põhihariduse baasil

Turismiettevõtte teenindaja loob esmase mulje ja meeleolu, mida külastaja kogeb ja tema tööst sõltub suuresti ka püsiklientide ja soovitajate arv. Majutusteenindusele spetsialiseerumine Tartu Kutsehariduskeskuses õpetab korraldama turistide majutamist alates külastajate registreerimisest kuni numbritubade hooldamiseni välja. Kasuks tuleb korrektsus, kiire kohanemisvõime, silmaring ja võõrkeelteoskus ning valmidus töötada välitingimustes ka siis, kui teised puhkavad.

Karjäärinõustaja

Helen Johanson

7361863

helen.johanson@khk.ee

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud turismiettevõtte teenindaja:

 • planeerib ja korraldab iseseisvalt oma tööd teenindajana;
 • oskab tutvustada turismiobjekti erinevaid võimalusi ja müüa teenuseid;
 • tunneb teenindusetiketti;
 • arvestab klientide erineva keele- ja kultuuritaustaga;
 • suhtleb eesti, inglise ja kolmandas valitud võõrkeeles;
 • valdab oma valdkonda, oskab vastata küsimustele ja anda omapoolseid soovitusi;
 • valmistab ette ja aitab meeskonnaliikmena läbi viia elamus- ja vaba aja tegevusi;
 • oskab valmistada ja serveerida külastajatele hommikusööki ja abistada toitlustamisel;
 • tunneb puhastustööde põhivõtteid majutus-, toitlustus- ja ühisruumides ning õuealal;
 • oskab küsida, saada ja edasi anda kliendi tagasisidet;
  – teab, kuidas alustada, hoida ja lõpetada meeldivalt kliendikontakt broneerimisest kuni külastaja
  ärasaatmiseni;
 • on läbinud üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Tartu Kutsehariduskeskuse turismiettevõtte teenindaja õppekavas on:

 • I kursusel 7 nädalat praktikat majutusettevõttes;
 • II kursusel 7 nädalat toitlustuspraktikat toitlustus-, majutus- või
  maaturismiettevõttes;
 • III kursusel 7 nädalat spetsialiseerumise praktikat turismiettevõtetes (nt majutus- või maaturismiettevõte, külastuskeskus, muuseum, teemapark).

Hea teada!

 • Praktikakohast kujuneb sageli esimene ja kindel töökoht.
 • Turismierialade praktikabaasideks on vaba-aja turismiettevõtted. Lisaks on loodud palju võimalusi
  rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks ja välispraktikaks.
 • Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine
  kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Põnevaid arenguvõimalusi pakkuvad turismiettevõtted eelistavad kutseoskuste ja tööpraktikaga teenindajaid.

Tartu Kutseharidukeskuse turismiettevõtte teenindaja eriala lõpetajale on kindlustatud:

 • Kindel töö ja valikuvõimalused:
  • (maa)turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes,
  • külastuskeskustes,
  • muuseumides,
  • teemaparkides,
  • hotellides ja hostelites,
  • majutusteenuseid pakkuvates turismitaludes,
  • elamusturismi, spordi- ja vaba aja teenuseid pakkuvates ettevõtetes.
 • Karjäärivõimalused: hakkajad turismiettevõtte teenindajad omandavad kiiresti kogemusi ja teadmisi, et töötada majaperenaise, assistendi, vastuvõtu-, müügi-, teenindus- või majutusjuhina.
  Ettevõtlikest teenindajatest saavad tulevikus ettevõtjad, kes ise turismi edendavad.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kutsehariduse tasemel:
  • Tartu Kutsehariduskeskus
   • Toitlustuse korraldus
   • Majutuse korraldus
 • Kõrghariduse tasemel:
  • TTÜ Kuressaare Kolledž
   • Turismi ja toitlustuskorraldus
  • TÜ Pärnu Kolledž
   • Turismi- ja hotelliettevõtlus
Märkad veebilehel vigu?