Turismisihtkoha arendaja ja turundaja

 • keskhariduse baasil
 • Sessioonõpe
 • 6 k

Turismisihtkoha arendaja ja turundaja on laia silmaringi ja mitmekülgsete oskustega spetsialist, kes tunneb oma piirkonda ning tahab sellest kujundada sise- ja välisturistide jaoks atraktiivse sihtkoha. Selleks loob ta koostöös turissmiettevõtjatega põnevaid turismiteenuseid, pakette ja marsruute ning turundab neid loovalt ja sihipäraselt. Temast sõltub kuhu turist jõuab ja milliseid elamusi sihtkohas kogeb. Tartu Kutsehariduskeskuse õppekaval saab turismimajanduse peensusi tundma õppida nii oma ala spetsialistidest õpetajate ja turismiettevõtjate juhendamisel. Õpe eeldab eelnevaid turismialaseid teadmisi, mis on saadud kas varasemate õpingute või töökogemuse kaudu.

Õppetöö toimub sessioonidena kaks korda kuus, kahel järjestikkusel päeval (kas T ja K või K ja N).

Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused

 • Vestlus
 • Töökogemus või erialane haridus sarnasel erialal
ASU ÕPPIMA
Oskused

Tartu Kutsekariduskeskuses õppinud turismisihtkoha arendaja ja turundaja:

 • oskab planeerida, korraldada, juhendada ja juhtida informatsiooni liikumist ja töötlemist
 • tunneb tänapäevast toote- ja teenuse disainiprotsessi ja oskab seda rakendada
 • oskab juhtida  klienditeeninduse, kliendisuhete, müügi- ja turundusprotsesse, valdab peamisi turismiturunduse tööriistu
 • teab kuidas juhendada ja juhtida inimesi, tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning personalitöö aluseid
 • oskab planeerida, korraldada ja juhtida reisi- ja sündmuskorralduse tegevusi
Praktikavõimalus

Tartu Kutsehariduskeskuse turismisihtkoha arendaja ja turundaja õppekavas on üks praktika, mille käigus omandab õppija praktilised oskused turismisihtkoha arendustegevustest, toote ja teenuse disainiprotsessist, ürituste ja sündmuste korraldamisest ja läbiviimisest ning turundusest.

Eelised tööturul

Turismiettevõtted eelistavad töökogemusega ja koolitatud tööjõudu. Erialase haridusega ja tööpraktikaga töötaja on tõeline leid.

Tartu Kutsehariduskeskuse turismisihtkoha arendaja ja turunduse õppekava lõpetajale on kindlustatud:

 • Põnev ja rutiinivaba töö:
  • suurtes ja väiksemates turismiettevõtetes;
  • sündmusi ja koosolekuid korraldavates ettevõtetes
 • Karjäärivõimalused: võimekatest keskastmejuhtidest kasvavad välja ettevõtte juhid ja juhatajad.
 • Mitmekesine turismimajandus on soodne pinnas värsketele ideedele ja alustavatele ettevõtetele. Erialane haridus annab kindlustunde iseseisvateks turismiprojektide ja ettevõtlusega alustamiseks.
Õpi edasi

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

 • Kõrghariduse tasemel:
  • Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
   • Turismi- ja hotelliettevõtlus
  • Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž
   • Ettevõtlus ja elamusmajandus / väikeettevõtlus
  • Maaülikool
   • Loodusturism

KÜSI JULGESTI!


Helen Johanson
Karjäärinõustaja
7361863
helen.johanson@khk.ee

KÜSI NÕU!

Märkad veebilehel vigu?