fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Ehituskool

Põhihariduse baasil | 1 a ja 6 k

Veevärgilukksepp on ehitusasjatundja, kes ehitab, parandab ja hooldab hoonete ning rajatiste veevarustuse süsteeme. Samuti läheb veevärgi tehniku oskusi vaja vee- ja kanalisatsioonitorustike hooldamise ja remonditööde tegemisel.  Tänapäeva veevärgilukksepp paigaldab ka sanitaartooteid, tuletõrje veevarustussüsteeme, sadevee- ja drenaažitorustikke ning koostab veemõõdusõlmesid.

Töös on oluline tehniline taiplikkus, ehitusjooniste lugemise oskus, huvi kaasaegsete materjalide ja tehnoloogiate vastu ning valmidus avariiolukordadele reageerida. Vastutasuks on veevärgilukksepa töö hinnatud ja hästi tasustatud.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt 

Loe erialast veel SIIT

Vastuvõtt on hetkel suletud!

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud veevärgilukksepp:

  • tunneb erinevaid vee- ja kanalisatsiooni süsteeme ning elemente  ning oskab neid omavahel ühendada,
    paigaldada, seadistada ja remontida;
  • oskab lugeda ehitusjooniseid ja tehnilist dokumentatsiooni ning suudab jooniseid koostada, sh 3D jooniseid;
  • tunneb materjalide eripära;
  • mõistab ehitusprotsesse js oskab kasutada tehnoloogilisi lahendusi;
  • tunneb  automaatika ja elektrotehnika põhimõtteid;
  • oskab kasutada erialal vajalikke IKT vahendeid;
  • teab klienditeeninduse ja -nõustamise võtteid, suudab teha meeskonnatööd;
  • on sooritanud õpingute lõppedes veevärgilukksepa 4. taseme kutseeksami.

Tartu Kutsehariduskeskuse veevärgilukksepa õppekavas on 10 nädalat ettevõttepraktikat. Õpilasi ootavad praktikale ning kohe ka tööle väga paljud valdkonna ehitusettevõtted, vee-ettevõtted ja seadmete müügifirmad.

Hea teada!

Ehitussektoris on veevärgilukkseppade järele kasvav nõudlus.
Ettevõtted kasutavad üha moodsamaid seadmeid ja tehnoloogiat.
Praktikakohast kujuneb sageli esimene kindel töökoht.
Tartu Kutsehariduskeskuses toimub õppetöö ja praktika kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites.
Tartu Kutsehariduskeskus toetab õpilaste osalemist kutsevõistlustel. Edukas osalemine kutsevõistlustel loob kasulikke kontakte tööandjatega!

Veevärgilukksepad  on tööturul ühed nõutumad spetsialistid, mistõttu palgapakkumised võivad olla keskmisest kõrgemad. Nõudlus kasvab kiiresti ja spetsialistide vajadus on jätkuv ka tulevikus.

Tartu Kutseharidukeskuse veevärgilukksepa eriala lõpetajale on kindlustatud:

Kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi mitmes valdkonnas:
ehitusettevõtted,
vee-ettevõtted,
seadmete müügifirmad,
masina- ja seadmetööstus.
Kutsetunnistus kehtivusega Eestis ja teistes Euroopa riikides.
Karjäärivõimalused: õpihimulised lukksepad täiendavad oma teadmisi insenertehnilises või müügi- ja ettevõtlusvaldkonnas. Ettevõtlikumad loovad ametioskuste tõhusamaks müügiks sageli oma ettevõte.

Edasiõppimise võimalusi pakuvad:

Kõrghariduse tasemel:

Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Maaülikool