fbpx

Erialakeele seminar toob kokku õpetajad, õppejõud ja haridusametnikud

Reedel, 28. novembril toimub kutsehariduskeskuses erialakeele õpetajate seminar, kuhu oodatakse osalema poolsada kõrg- ja kutsekoolide võõrkeeleõpetajat.

Koostöös Tartu Ülikooli keelekeskusega peetaval seminaril  saab kuulda erinevaid erialakeele õpetamise ja õppimisega seotud ettekandeid oskuskeele sõnastike ja erialakeele õpiobjektide loomisest, veebivahendite kasutamisest, erialakeele õppimisest töökeskkonnas ning lõimitud tundide korraldamisest.

Lisaks arutletakse paneeldiskussioonil erialakeele õpetamise eesmärkide ja võimaluste üle . Osalejate küsimustele vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner ja nõunik Tõnu Tender. Diskussiooni juhivad TÜ keelekeskuse õppejõud Eve Raeste ja Liina Soobik.

Tartu Kutsehariduskeskuse keeleõpetaja Sille Lillestiku sõnul on erialakeele õpetajate ees vastuseta küsimusi küll, millele lahendusi otsida. “Võõrkeel on uutes kutsestandardites läbiv kompetents, mis tähendab, et võõrkeele õpetajal tuleb erialakeelt õpetada lõimitult paljude erialade ainetega. Kuna õppematerjale lõimitud õppe jaoks pole, siis tuleb võõrkeeleõpetajal esmalt ise erialane oskussõnavara otsida ja omandada, luua õpilastele sobivad materjalid ning alles siis saab ta tundi minna. Küsimus on, kust võtab ta selliseks mahukaks ettevalmistuseks aja,” selgitas ta. Kolmeraudse nime kandvas paneeldiskussioonis otsitakse neile ja teistele erialakeele õpetamisega seotud probleemidele lahendusi.

Ülikooli keelekeskuse algatatud erialakeele õpetajate seminaridest on kujunenud traditsioon, toob igal aastal kokku erinevate õppeasutuste erialakeele õpetajad. Seminari korraldamise järjekord jõudis nüüd Tartu Kutsehariduskeskuseni.

Erialakeele seminari korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo:
Nele Punnar
õpetaja professionaalse arengu koordinaator
tel. 5883 5111Märkad veebilehel vigu?