fbpx

Ettevõtlusaastal viiakse ellu viis töötajate omaalgatusprojekti

Märtsikuu alguses väljakuulutatud töötajate omaalgatusprojektide konkursile laekunud kaheksast projektist otsustas hindamiskomisjon toetada viit algatust:

  1. „Teel meistriteoseni“, mille eesmärgiks on arendada koostööd õpetajate ja õpilaste vahel läbi loova tegevuse- koolile valmivad keraamilised meened.
  2. „Värvirõõmsad ruumid“, mille käigus muudetakse koos maalrieriala õpilastega 4-5 klassiruumi värviküllasemaks.
  3. „Ringlev rõivas“, mille eesmärgiks on suurendada meie ja naaberkooli õpilaste- töötajate keskkonnateadlikust ning ettevõtlikkust  korraldades taaskasutusturu koos õpitubadega Tartu KHK ja Variku kooli ühisel alal.
  4. „Stencil infokogu seinale“, mille eesmärgiks on stencil-kunstiliigi tutvustamine, muutes infokogu värvilahendust kaasaegsemaks ja noortepärasemaks.
  5. „Põllu õpilaskodule  grillimistarvete hankimine“ õpilaste vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks ja mitmekesistamiseks, projekt pälvis lisatingimuse, et tarvikud valmistaksid meie metallierialade õpilased.

„ Käesoleval ettevõtlikkuse aastal tahtsime ärgitada töötajaid loovalt ja ettevõtlikult pakkuma välja uusi lahendusi, mis koolielu mitmekesisemaks muudavad,“ selgitas ettevõtlikkuse aasta eestvedaja, teenuste juht Ena Drenkhan. „Eelistatud olid projektid, mis kaasavad õpilasi, kujundavad ettevõtlikke hoiakuid, on laiema mõjuga ning  jätkusuutlikud. Plusspunkte andsid ka laiem kõlapind ja reaalselt nähtav tulemus.“

„Arvestades, et omaalgatusprojektide konkurss  toimus esimest korda on tulemus väga hea, sest kõik saabunud ideed on edasiarendamist ja elluviimist väärt,“ sõnas Drenkhan.

Ettevõtlikkuse aasta tegemiste ja jooksva infoga saab tutvuda ka http://khk.ee/eva2015/

Lisainfo:
Ena Drenkhan
tel 7361 877Märkad veebilehel vigu?