Hotelliteenindaja I kutseeksami tulemused

Käesoleval õppeaastal registreerusid esmakordselt hotelliteeninduse eriala lõpetajad hotelliteenindaja I taseme kutseeksamile. Kutseõppeasutustest on Kuressaare Ametikool ainsana Eestis atesteeritud hotelliteenindaja kutseeksamikeskusena. Tartu KHK-st sõitsid 12.juunil Kuressaarde eksamile 4 hotelliteeninduse eriala lõpetajat, kellest kutsetunnistuse vääriliseks hinnati 3 hotelliteenindajat.
Kutseeksami sooritamist hindas Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu poolt määratud komisjon.Märkad veebilehel vigu?