fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Reedel, 13. novembril tutvustasid IT süsteemide nooremspetsialisti eriala lõpukursuslased õppetöö käigus loodud pilveteenusele ülemineku struktuurkavandeid ja ärimudeleid. IKT osakonnas toimunud esitlus on üks osa rahvusvahelise koostööprojekti „Digital Innovation Hub for cloud based services“ (DIHUB) tegevustest, mille käigus piloteerivad õppijad meeskondlikku õpet ning viivad pilve mõne reaalse kliendi teenused.

Esitlusele eelnes 21-päevane treening koos esmase prototüübi loomisega. Järgneva 130-päevase praktikaperioodi jooksul toimub teenuste reaalne pilve viimine. Noori juhendavad praktikal erialaselt õpetaja Timo Puistaja (kolme projekti juhendaja) ning kahel projektil vastavalt Magnus Hillermaa ja Neeme Kaalep BCS koolitusest. Kõiki meeskondi toetavad äriprotsesside mõistmisel, projektijuhtimise ja coachimise osas õpetajad Tiina Aidnik, Anne Mootse ja Hellika Ivanov-Simson.

Kokku tuli esitlusele 5 põnevat ja omanäolist projekti:
1. Huvikooli õppe digitaliseerimine ehk e-päeviku kasutusele võtmine ja e-kursuste läbi viimiseks vajaliku platvormi juurutamine. Projekti käigus töötatakse välja hübriidõppe lahendus, kus õpilased saavad tunnis osaleda paralleelselt nii kohapealsetes tantsusaalides või kodust. Lahenduse puhul võetakse kasutusele voogedastudplatvorm(id).
2. Ehitusettevõtte taristuteenuste arendus – Microsoft 365 kasutusele võtmine. Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja turvalisuse tagamine. Privaatpilve lahenduse juurutamine, seadistamine ja kasutusele võtmine.
3. Arhitektuuri ja projekteerimisbüroo infrastruktuuri uuendamine ja pilvelahenduste kasutusele võtmine Microsoft toodete abil – Azure, Azure AD, Sharepoint, Teams, OneDrive. Lisaks uuendatakse ja arendatakse privaatpilve NextCloud lahendust. Projekti raames viiakse läbi ka turvaaudit.
4. Koolitusfirma andmete turvaliseks varundamiseks loodav vabavaral baseeruv virtuaalserveri lahendus. Noortelt oodatakse vähemalt kahe lahenduse väljapakkumist, koos põhjaliku analüüsiga, mida kumbki pakutav lahendus endas sisaldab; nende funktsionaalsused, ümberpaigutamise võimalused ja esialgsete andmete taasteplaan.
5. Ettevõtte väikesemahulise dokumendihaldussüsteemi loomine MS Sharepoint, Power Automate või Power Apps kaudu, et hallata ettevõtte töötajate puhkuseavalduste registreerimist ja menetlemist ning töötada välja kaasaegne lepingute haldamise lahendus.
Noored said kokku tulnud õpetajatelt-juhendajatelt väärtuslikku tagasisidet projektiarendusega edasi liikumise osas. Tallinna poolsed juhendajad BCS Koolitusest osalesid esitlusel veebi vahendusel. Osakonna juhataja Signe Vedleri sõnul olid õpilased esitlusi tehes tublid ning möönis, et läbinisti praktiline töö annab õpilastele sooritatud praktika ja lõputöö hinde kõrval ka hindamatu kogemuse: nii meeskonnatöö kui päris kliendi probleemi lahendamise näol. Töö projektidega jätkub ning loodavad pilveteenused peaksid valmima veebruari alguseks.
Erasmus+ projekt “Digital Innovation Hub for cloud based services” (DIHUB) aitab kaasa regionaalsete tippkeskuste loomisele ning õppijate 21. sajandi oskuste kujunemisele. Projektis osalevad partnerid Eestist, Soomest, Horvaatiast, Bulgaariast ja Portugalist. Projektist saab lugeda täpsemalt: https://dihubcloud.eu/

Rohkem infot:

Lisainfo:
Signe Vedler
IKT osakonna juht
signe.vedler@khk.ee