fbpx

IT-süsteemide spetsialistid alustasid pilvepõhiste teenuste õpinguid projekti DIHUB raames

Tartu Kutsehariduskeskuse  IT-süsteemide nooremspetsialistid alustasid pilvepõhiste teenuste valikõpinguid. Tegu on osaga rahvusvahelisest koostööprojektist DIHUB, mille raames luuakse pilvepõhiste teenuste õpetamise klaster.

 

IKT osakonna juhi Signe Vedleri sõnul on pilveteenused kasutajatele tavapärased. “Aga kui juhtmeid ei saa füüsiliselt serverisse ühendada, siis tuleb spetsialistidel hästi läbi mõelda teenuse turvalisuse, kättesaadavuse kui ka terviklikkus.  Need küsimused võivad e-poe, dokumendihalduse või valvesüsteemide pilvepõhiseks viimise puhul olla väga erinevad.  Nii nagu IT-valdkonnas sageli, pole ka siin võimalik ühest juhendit anda, pigem on iga projekt omanäoline.  Seetõttu peavad ka õppemeetodid toetama meeskonnatööd ja lahendustele orienteeritust,” selgitas ta uut lähenemist.

Pilveteenuste valikõpinguid alustasid 17 noort IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala lõpukursuslast, kes lisaks praktiliste teadmiste kõrval aitavad piloteerida ka meeskondliku õppe metoodikat ning viivad pilve mõne konkreetse ettevõtte teenused. Noori juhendavad õpetajad Timo Puistaja, Tiina Aidnik ja Anne Mootse ning BCS koolituse spetsialistid Ants Silla, Magnus Hillermaa ja Andres Engel.

Õpe koosneb 21-päevasest treeningust, mille raames valmib prototüüp pilveteenusele üleminekuks  ja sellele järgnevast 130-päevasest praktikast 3-liikmelistes tiimides, kus kliendile konkreetne lahendus kavandatakse ja juurutatakse. 21-päevase õppe raames saab õppija tuttavaks teenuse disaini, disainmõtlemise, agiilse projektijuhtimise, ärivajaduste kaardistamise, riskihalduse ning pilveteenusele ülemineku planeerimise, juurutamise, monitoorimise kui ka dokumenteerimisega. Edasi juba jätkub koostöös konkreetse kliendiga meeskondlik praktika TOY-metoodika alusel. Igal meeskonnal on praktika ajal toeks mentor.

Boonusena saavad projekti tegevustes edukad õppijad ühtlasi  sooritatud praktika ning koostatud ja teostatud lõputöö. Signe Vedleri sõnul saab iga meeskond ainulaadse kogemuse. “Tänastele alustajatele oli see ühtaegu nii inspireeriv kui ka veidi hirmutav, sest vastutus tulemuseni jõudmisel lasub eelkõige igal õppijal endal ning õpitee tulemuseni jõudmiseks kujundab iga meeskond,” selgitas ta. “Samas oli soovijaid valikõpingutele rohkem, kui saime esimesse pilootvooru kaasata”.

Projekti teine pilootvoor, mis baseerub esimese tulemustel, algab jaanuaris 2021.  “Õpivad ka õpetajad ja mentored ning vajadusel teeme muudatusi. Lisaks teeme koostööd projekti partnerite vahel, keda projektis on nii kutsehariduse, rakendus- ja kõrgkooli tasemel. See annab võimaluse ka parimaid praktikaid ja meetodeid vahetada,” märkis Vedler.

Erasmus+ projekt  “Digital Innovation Hub for cloud based services”  (DIHUB) aitab kaasa  regionaasete kompetentsikeskuste loomisele ning õppijate 21.sajandi oskuste kujunemisele. Projektis osalevad partnerid Eestist, Soomest, Horvaatiast, Bulgaariast ja Portugalist. Projektist saab lugeda täpsemalt: https://dihubcloud.eu/.

 

Lisainfo:
Signe Vedler
IKT osakonna juht
signe.vedler@khk.ee

 

 Märkad veebilehel vigu?