fbpx

Kevadine vastuvõtt jõudis lõpusirgele

Kutsehariduskeskuse kevadvastuvõtt oli mullusest edukam, sest üle 250 tulevase õppuri saavad  vastuvõtukomisjonidelt positiivse otsuse.

Populaarseimaks põhihariduse baasil erialaks osutus ootuspäraselt IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala. Teistest enam laekus avaldusi ka koka, ehitusviimistluse ja sõiduautotehniku erialadele. Kokku laekus veidi alla 400 sooviavalduse.

Enamik  õpilaskandidaate saavad kutse asuda valitud erialal õppima, kuid selleks tuleb neil kinnitada oma õppimaasumine ja tuua põhikooli lõputunnistus hiljemalt  22. juuniks. On ka neid, kes jäävad pingereas  õppekoha ootejärjekorda. „Soovitame ootejärjekorras olijal jälgida e-vastuvõtu keskkonna kaudu oma kohta, sest kui keegi loobub või õppimaasumist ei kinnita, saavad nemad automaatselt vabanenud õppekoha. Pingerea muutusi võib kaasa tuua näiteks Tartu gümnaasiumite tulemuste selgumine, sest kandideeriti ju  nii gümnaasiumisse kui kutsehariduskeskusse,“ selgitas  Liivi Raudsepp, direktori asetäitja õppealal.

Kui õppekohti ei vabane, siis jääb kandidaat oma tulemustega konkureerima koos suviste sisseastujatega ning saab lõpliku  otsuse teada peale 1. juulit.

Kandidaatidel, kes vastuvõtukomisjoni otsusel ei osutunud valituks, soovitame pöörduda karjäärinõustaja poole, et saada infot teiste erialade ja õppimisvõimaluste kohta. Lisaks personaalsele nõuandele kutsume huvilisi aprillis-mais ka töötubades osalema, et oleks kindlam otsustada. „Mõnegi jaoks sai saatuslikuks põhikooli hinneteleht. Nemad peaksid tõsiselt pingutama, et tulemused põhikooli lõputunnistusel oleksid võimalikult positiivsed,  et suvel tagasi  tulla,“ rääkis Raudsepp.

Kuigi põhihariduse baasil erialadele  toimub dokumentide vastuvõtt taas  20.- 29.  juunil, saavad juba kandideerinud noored koos karjäärinõustajaga muuta või täiendada oma  erialavalikut ka varem.  Sisseastumisinfo: khk.ee/vastuvott

Lisainfo:
Liivi Raudsepp
direktori asetäitja õppealal
tel 7361 861Märkad veebilehel vigu?