fbpx

Kevadvastuvõtul sai ligi 300 noort kutse õppima tulla

Lõppenud kevadisel vastuvõtul sai ligi 300 noort positiivse otsuse ja kutse oma valitud erialal õppima asuda.

Üle poole avaldustest laekus Tartu linna ja maakonna noortelt, samuti lähimaakondadest.  Ootuspäraselt oli kõige enam sisseastumisavaldusi IT-süsteemide nooremspetsialisti erialale, ka ehitusviimistluse ja sõiduautotehniku erialad on jätkuvalt noorte hulgas populaarsed.

“Kevadel ootasime eelkõige värskete põhikooli lõpetajate avaldusi, kelle esimene edasiõppimise valik on kutsekeskharidusõpe,” märkis direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp. “Seekord oli tunda, et teadliku valiku tegijaid ning kõrge motivatsiooniga kandidaate oli rohkesti ning vastuvõtukomisjonidel oli lihtne positiivseid otsuseid langetada,” lisas ta.

Kõigile õpilaskandidaatidele on saadetud e-kirjad ning otsust näeb ka e-vastuvõtu keskkonnas. Vastuvõetud õpilastel palume kinnitada kohe oma õppimaasumine ning  tuua oma põhikooli lõputunnistus kooli hiljemalt 28. juuniks. Õppekoha ootejärjekorras olijatel soovitame oma seisu jälgida e-vastuvõtu keskkonnas ning eitava vastuse saanud kandidaate julgustame pöörduma karjäärinõustaja poole. „Kui kevadel sisseastumine ebaõnnestus, siis on võimalik suvel uuesti kandideerida kas samale või mõnele teisele erialale,“ selgitas Raudsepp  ning soovitas kindlasti nõu pidada ka kooli karjäärinõustajaga.

Suvine vastuvõtt põhihariduse baasil kutsekeskhariduse erialadele toimub 20. – 28. juunini ning keskhariduse baasil  kutseõppe erialadele 20. juunist kuni 4. augustini 2017.  Vaata lisa: khk.ee/vastuvottMärkad veebilehel vigu?