fbpx

Kolm õpilasprojekti said toetuse

Lõppenud õpilasprojektide konkursi ekspertgrupp otsustas toetada kolme algatust.  Toetatud projektid on õpilaste jaoks aktuaalsetel teemadel nagu kuidas säästa raha, nutisõltuvus ja selle erinevad mõjud ning suhtlemisprobleemide lahendamine läbi ausa rääkimise.

Müügiesindaja eriala õpilased võtavad oma projekti raames fookusesse raha kasutamise ja säästmise. Kõigepealt jälgivad nad  kuu jooksul erinevate meetoditega endi rahalisi kulutusi ning jagavad teiste noortega, mida nad avastasid ja õppisid. Lisaks toimub loeng, kus lektor täiendab kulutuste jälgimise ja säästlikkuse teemat  ideedega kuidas oma raha kasvama panna.

Majutusteeninduse II kursuse õpilased kutsuvad Sass Henno esinema teemal „Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge“.  Sass Henno on kirjanik ja räpipundi 5Miinust hiljutine liige, kes läbi oma ausate kogemuste rääkimise kaudu julgustab noori vaatama oma sisemusse ja mõistma erinevaid tundeid ja impulsse.  IT süsteemide nooremspetsialisti eriala I kursuse noormehed soovivad korraldada koolikaaslastele loengu „Miks on nutisõltuvus kahjulik ja kuidas sellest vabaneda“.

Huvijuht Lilia Leimani sõnul  esitati seekord komisjonile kolm projekti, ja kõik said kas täis või osalise rahastuse. “Kahjuks on küll seekordsed projektid kõik ühekordsed tegevused ja loengu vormis, kuid see-eest on esitatud ideed õpilastele äärmiselt vajalikud ja  kasulikud,” selgitas ta. “Aitäh mentoritele ja projektide hindajatele ning edu projektimeeskondadele ideede teostamiseks”.

Õpilasprojektid viiakse ellu kevadsemestril.

Lisainfo:
Lilia Leiman
huvijuht
lilia.leiman@khk.ee
tel 7361 872Märkad veebilehel vigu?