fbpx

Kolme riigi koostööprojekt viib kutseõppurite finantskirjaoskuse uuele tasemele

Tänavu märtsis käivitus Soome, Läti ja Eesti koostööprojekt „Sustainability in Finance“ (SuFi), mis on suunatud finantskirjaoskuse õppe arendamisele kutseõppes. Projekti esimene koostöökohtumine leidis aset 15. mail. Veebi vahendusel toimunud esmakohtumisel said projektimeeskonna liikmed omavahel tuttavaks, vaadati üle ja lepiti kokku projekti edasised tegevused ning ajakava.

SuFi projekti eesmärgiks on arendada kutseõppes vastutustundlike ning sotsiaalselt kaasavate otsuste tegemisele orienteeritud finantskirjaoskust, mida peetakse tulevikutöö üheks peamiseks võtmepädevuseks (Finnish National Agency for Education aruanne, 2019). Kaheaastase projekti tulemusena valmib uudne e-õppe moodul finantskirjaoskuse õpetamiseks kõigis Balti regiooni kutsekoolides. Tartu Kutsehariduskeskus osaleb projektis mooduli kokkupanekule eelneva finantskompetentside kaardistamise küsitluse välja töötamisel ning hilisemal mooduli piloteerimisel ettevõtlusõppes. Et piloteerivate kutsekoolide õpetajad saavad vastava väljaõppe, saab loodavat moodulit kohe õppetöös kasutama hakata.

Kokku hõlmab projekt kuut kooli kolmest riigist, projekti juhtpartneriks on Haaga-Helia rakenduskõrgkool Soomest. Eestist on lisaks Tartu Kutsehariduskeskusele projekti kaasatud ka Tartu Ülikool. Tartu Kutsehariduskeskuse projektimeeskonda kuuluvad Andrei Atškasov, Sigrid Ester Tani, Riinu Räim, Helina Laine ning ekspertidena õpetajad Reeli Engelbrecht ja Tiina Aidnik.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Rohkem infot

Andrei Atškasov
Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator
SuFi projekti kontaktisik
tel  7361 894

 

 

 

 Märkad veebilehel vigu?