fbpx

Huvitegevus

Õpilaste vokaal-  ja instrumentaalansambel

Ansamblisse on oodatud laulma ja pilli mängima musikaalsed, julged ja kohusetundlikud neiud ja noormehed. Pillimängijatel on vajalik eelnev pillimängu oskus, mis võimaldab saata lauljaid või esineda solistina. Lauljate repertuaaris on 2-3 häälsed eestikeelsete laulude seaded, mis sobivad laulmiseks kooli ava- ja lõpuaktustel, üritustel, jõuluteenistustel-kontsertidel. Lauluproovid toimuvad kokkulepitud aegadel.

Esimene uute lauljate ja pillimeeste  vastuvõtmine toimub 9.sept kell 15.40-16.30 Kopli B-101. Selleks tuleb ette valmistada üks laul või pillilugu. Eraldi kokkuleppeid vastuvõtuks saab teha meili teel: marika.paulus@khk.ee.

Solistide  lauluring

Lauluringi solistid on  osalenud üle-eestilisel konkursil Solistica, samuti  Tartu linna ja maakonna lauluvõistlustel Viisivärten ja saavutanud seal häid tulemusi. Meiega liitujad saavad juurde esinemisjulgust ja  kogeda laulurõõmu. Lauluproovide ajad lepime lauljatega kokku individuaalselt.

Uute lauljate kirjad on oodatud aadressil: marika.paulus@khk.ee.

 

Rahvatantsurühm Triskel
Rahvatantsu rühm Triskel on KHK rühm, mis tuli kokku 2017. aasta oktoobris. Oleme rõõmsameelne seltskond, kes käib koos trennis, väljasõitudel ning aasta jooksul tuleb ette ka esinemisi. Oleme kõik erinevad, kuid tantsupõrandal leiame ühise keele. Ootame alati oma vahvasse seltskonda uusi tantsuhuvilisi. Tantsuhuviliste küsimuste ja liitumissoovidega pöörduda rühma juhendaja Kelli Kärsna poole, aadressil kellikodus@gmail.com Tantsurühma kodulehe leiab aadressilt http://rahvatants-triskel.ikt.khk.ee

 

 

 

Improring

Improvisatsioon on näitlemise, laulmise, rääkimise, reageerimise, loomise ja loovuse harjutamine hetkes. Vastamine ajenditele, mis toimuvad sellel hetkel keskkonnas, ja tunnetele, mis toimuvad sellel hetkel sinu sees.  Improvisatsiooni õpitakse läbi mängude. Tehakse erinevaid koostööharjutusi ja mis kõige olulisem, seda on LÕBUS teha. Koos teistega on alati lõbus mängida. Õppides ja kasutades improvisatsiooni muutuvad inimesed enesekindlamaks ja paremaks suhtlejateks. Nad suudavad paremini mõelda ja reageerida ning töötada koos teistega spontaansetes situatsioonides.

Improringi juhendab Martin Junna martin@ruutu10.ee
Ringi tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 16.00. Tunni aega on võimalik kokkuleppel muuta.

Liitumissoovid palume saata septembri kuu jooksul: lilia.leiman@khk.ee

Kooli bänd

Kopli õpilaskodu keldrikorrusel on kooli bändile ja muusikutele harjutamiseks kaasaegse tehnika ja instrumentidega varustatud prooviruum . Lisaks vajalikule helitehnikale ja laulumikrofonidele on ruumis olemas järgmised pillid: elektrikitarr, elektroakustiline kitarr, basskitarr, trummikomplekt ja süntesaator.

Huvilistel tuleb ruumi kasutamise osas sõlmida kokkulepped huvijuhiga (lilia.leiman@khk.ee; Kopli 1 B-155; tel 7361872)

Märkad veebilehel vigu?