fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Tartu KHK õpilasprojektide (ÕPO) „Õpilastelt õpilastele“ toetus on ellu kutsutud õpilaste vahelise koostöö suurendamiseks ning omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ärgitamiseks.

Soovime, et õpilased otsiksid ise lahendusi probleemidele, mis nendele korda lähevad, tahaksid muuta koolielu põnevamaks ja mitmekesisemaks, saaksid isetegemise ja organiseerimise kogemuse.

Toetame noortele suunatud huvitegevuse organiseerimist, kontserdi, võistluse, teabepäeva, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa või muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist.

Ei toetata õppegrupi või väikese ringkonna keskseid ettevõtmisi. Toetused peavad vastama nõuetele ja olema esitatud väljakuulutatud ajaks. Projekti vorm on leitav SIIT

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda toetuse jagamise põhimõtetega ning osaleda IDEEDE TULEPROOVIS, kus jagatakse head nõu projekti kirjutamiseks, koostööpartnerite leidmiseks ja elluviimiseks. Ideede tuleproovid toimuvad kaks korda aastas: septembris ja jaanuaris.

Lisainfo: Lilia Leiman, huvijuht, Kopli B-155, lilia.leiman@khk.ee