Õpilasprojektid

Tartu KHK õpilasprojektide (ÕPO) „Õpilastelt õpilastele“ toetus on ellu kutsutud
õpilaste vahelise koostöö suurendamiseks ning omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ärgitamiseks.

Soovime, et õpilased otsiksid ise lahendusi probleemidele, mis nendele korda lähevad, tahaksid muuta koolielu põnevamaks ja mitmekesisemaks, saaksid isetegemise ja organiseerimise kogemuse.

Toetatakse nõuetele vastavaid, õigeaegselt esitatud projekte, ühte projekti semestris.
Enne taotluse esitamist palume tutvuda toetuse jagamise põhimõtetega.

Lisainfo: Lilia Leiman, huvijuht, Kopli B-232, lilia.leiman@khk.ee

Märkad veebilehel vigu?