Tugikeskus

Tugikeskus on tugiteenuste allüksus.

Tugiteenuste juht: Merle Väliste, Kopli 1B- 155, tel 7 361 873, merle.valiste@khk.ee.

Tugikeskuse eesmärk on õppijate, kursusejuhatajate, aineõpetajate, lastevanemate nõustamine ning toetamine; sõbraliku, teineteist mõistva, õppimist soodustava õpikeskkonna loomine. Tugikeskuses töötavad neli sotsiaalpedagoogi, sotsiaaltöötaja ja koolipsühholoog, kes tegelevad õppija toetamise ja õppimisega seotud küsimuste lahendamisega.

Tugikeskuse ülesanne on koostöös pedagoogilise personali ja lapsevanematega tagada koolikohustuse täitmine, abivajajate märkamine ning abistamisvõimaluste leidmine, puudumiste vähenemisele ja õppeedukuse tõusule kaasaaitamine.

Meile on oluline, et õpilane tunneks ennast meie suures koolis hästi ja turvaliselt, oleks aktiivne ja positiivse ellusuhtumisega ning saaks elus hakkama.

RuumTelefonPäevKell
Kopli 1A- 2197 361 891E-R08:00 – 16:30
Kopli 1B- 1537 361 857E-R08:00 – 16:30
Kopli 1B- 1547 361 858E-R08:00 – 16:30
Kopli 1B- 1557 361 873E-R08:00 – 16:30
Põllu 11A- 1117 361 975E-R08:00 – 16:30

Märkad veebilehel vigu?